2018

Informativa 2018

26. in 27. januarja smo se kot projektna pisarna KoC Logins udeležili Informative 2018. K sodelovanju smo povabili tudi partnerska podjetja, ki so prispevali tudi kar nekaj promocijskega materiala. Na sejmu smo se predstavili s filmčki, ki predstavljajo delo v logistiki (delo logista na letališču, promocijski filmček partnerskega podjetja Luka Koper, predstavitveni filmček partnerskega podjetja Brce in druge), hkrati pa smo predstavili tudi izobraževalne programe, ki jih izvajamo na šoli B&B. Na osrednjem predstavitvenem prostoru je kompetenčni center predstavil tudi direktor podjetja, mag. Branko Lotrič. Prireditev je bila odličen način za mreženje in izmenjavo izkušenj z drugimi KoC-i.

Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2018

Slovensko logistično združenje 11. - 13. aprila 2018 organizira 6. mednarodni kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2018«. Dogodek je tridnevni, vsebine pa vse naslavljajo zelo aktualno problematiko na širšem področju logistike. Vsa predavanja temeljijo na konkretnih primerih iz prakse, zato verjamemo, da je lahko dogodek aktualen za celotno združenje partnerjev kompetenčnega centra Logins.   Program je vsebinsko bogat kar lahko dodaja vrednost samemu delovanju podjetij. Več informacij najdete na spletni strani logističnega kongresa.

Srečanje partnerskih podjetij

V mesecu januarju smo kot projektna pisarna organizirali srečanje partnerskih podjetij kompetenčnega centra. Srečanje se je odvijalo v četrtek, 18. januarja, v izobraževalnem centru B&B, v Kranju. Glavni namen je bila predstavitev doseženih ciljev v letu 2017 in spodbuda za naprej, da bi v letu 2018 dosegli, oziroma presegli začrtane cilje. S partnerji, pri katerih se kaže najmanjša aktivnost smo skupaj pregledali stanje in bomo skušali organizirati več usposabljanj, ki bi se jih lahko udeležilo večje število zaposlenih iz čim več partnerskih podjetij. Nekatera manjša podjetja si težko privoščijo organizacijo delavnic samo za njihove zaposlene, zato bomo več pozornosti namenili temu, da bo poudarek na skupinskih usposabljanjih, hkrati pa bomo na ta način dosegli tudi večje število vključitev. Vsak predstavnik partnerskega podjetja je tudi predstavil primere dobre prakse, oziroma izpostavil in priporočil izvajalce s posameznega področja, s katerimi so bili zadovoljni in so zares strokovnjaki na svojem področju. Na srečanju smo se tudi pogovarjali o predlogu programa izobraževanja, ki ga bomo predstavili do konca projekta. V oblikovanje predmetnika in samega programa bodo vključeni vsi partnerji, saj bomo na podlagi prakse podjetij izluščili kje so največji primanjkljaji in skušali program oblikovati s poudarkom na praktičnem usposabljanju.

Kako komunicirati s pripadniki različnih generacij?

V mesecu januarju smo pripravili delavnico v izvedbi OK Consultinga. V okviru predavanja so udeleženci spoznavali dejavnike, ki vplivajo in omogočajo doseganje sinergij pri sodelovanju različnih generacij tako v poslovnem kot v drugih okoljih. Medgeneracijsko sodelovanje v zadnjih letih postaja vedno bolj aktualna tema iz več razlogov. Prvi je zaradi že zaznanih večjih razlik v načinu delovanja različnih generacij, ki so kdaj tudi ovira v skupnem doseganju zastavljenih ciljev organizacij. Drug razlog pa je dejstvo, da se bo takšno stanje samo še stopnjevalo. Trenutno so na delovnih mestih prisotne hkrati tri generacije, ponekod pa tudi že štiri generacije. Ker je življenjska doba vedno daljša, rodnost pa vedno nižja, bodo daljše delovne dobe nujne, če bomo želeli ohraniti trenutno gospodarsko stanje. Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo različnih generacij in uspešno medgeneracijsko komunikacijo, je zato nujno za uspešno medgeneracijsko sodelovanje.

2017

Povabilo k oddaji ponudbe za »Usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah«

Vabimo vas k oddaji ponudbe v postopku oddaje naročila »Usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah«, v okviru Kompetenčnega centra Logins. Povabilo k oddaji ponudbe Ponudba Vzorec pogodbe Specifikacija za izvedbo naročila Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu

Uvodno srečanje partnerjev v kompetenčnem centru Logins

21. marca 2017, smo, kot nosilni partner, na lokaciji šole B&B, organizirali uvodno srečanje partnerjev v kompetenčnem centru Logins, z namenom spoznavanja, povezovanja in mreženja, ter predstavitve projekta in zaposlenih v projektni pisarni.

Usposabljanje »ZELENO GOSPODARSTVO IN KROŽNA EKONOMIJA«

Usposabljanje bo potekalo 15. junija 2017 ob 11:00, v dvorani F na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana). Gospodarno ravnanje z viri in energijo je pomembnejše kot kadarkoli prej v zgodovini. Omejenost virov pomeni, da bodo v prihodnosti lahko preživela le gospodarstva, ki bodo z viri in energijo ravnala gospodarno, ki bodo fleksibilna in bodo ljudem in okolju prijazna. Zelena, krožna, trajnostna, zero-waste, cradle to cradle ekonomija - kaj vse to pomeni in kako se tega lotiti - o tem bomo govorili na delavnici. Ogledali si bomo tudi, kako se zeleno izplača tudi finančno in kakšne koristi vse prinaša podjetjem.

Dialog o razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah

24. 3. 2016 je v prostorih GZS potekal dialog o razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah "Kaj lahko država naredi za gospodarstvo", kjer se je srečalo preko 70 udeležencev iz gospodarstva ter preko 40 udeležencev iz javnega sektorja. Dogodek je bil namenjen razpravi in predstavitvi dobrih praks v okviru kompetenčnih centrov. Sodelovali smo tudi predstavniki KoC Logins in kot primer uspešne prakse predstavil prednosti usposabljanja poklicnih voznikov iz ekonomične in varne vožnje. Povzetek predstavitve najdete v poročilu o dogodku. Oglejte si tudi video utrinek z dogodka.

Projekt KoC Logins se je zaključil

Projekt KoC Logins se je zaključil, ohranjajo pa se povezave, ki smo jih ustvarili med partnerskimi podjetji v projektu. V želji, da bi tudi v prihodnje sodelovali pri izmenjavi dobrih praks, razvoju poklicnih kompetenc vseh zaposlenih in s tem skrbeli za dvig kakovosti storitev ter večjo konkurenčnost podjetij, v sodelovanju s podjetjem Kobal transporti d.o.o. organiziramo ogled Sparovih skladišč za člane KoC Logins ter študente logistike višje šole B&B. V  petek, 27. 11. 2015 ob 16.30, vabimo na ogled logističnega poslovanja v skladiščih Spara na Letališki 16 v Ljubljani. Sprejel in vodil nas bo g. Alojz Mlatej, vodja logistične dejavnosti v podjetju BTC d. d., PE Logistični center in izjemno priznan organizator logističnih procesov v slovenskem prostoru. Zbirno mesto je pred stavbo Logističnega centra BTC (Letališka 16) ob 16.10. Na ogledu se bomo seznanili, kako potekajo vitki logistični procesi, kjer nič ni prepuščeno naključju. Seznanitev z delom logistov v Sparu lahko pomeni izziv ali idejo za uvajanje sprememb v vašem podjetju, vsekakor pa predstavlja novo in uporabno znanje. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 25. 11. 2015 po e-mailu na spela.bedene@bb.si ali na telefonski številki 051 326 528.

Brošura USPEH SMO LJUDJE

Ob zaključku projekta smo izdali brošuro USPEH SMO LJUDJE, v kateri so predstavljeni vsi projektni partnerji, rezultati, dosežki, vtisi in utrinki kompetenčnega centra Logins.

Predstavitveni film KoC Logins

Oglejte si predstavitveni film KoC Logins, v katerem smo strnili posnetke iz usposabljanj, rezultate projekta in izjave predstavnikov partnerskih podjetij.

Osnove računovodstva v transportni dejavnosti - obračun potnih stroškov

Dobro poznavanje računovodskih predpisov in principov dela ter zagotavljanje preglednosti in verodostojnosti računovodske dokumentacije je za uspešno poslovanje transportnih podjetij zelo pomembno. V okviru kompetenčnega centra uspešno nadgrajujemo znanje tudi s tega področja in skrbimo za dvig kompetenc zaposlenih v računovodstvu in administraciji. Usposabljanja o obračunavanju potnih stroškov v transportni dejavnosti so se udeležili zaposleni iz petih partnerskih podjetij.

Tečaj prve pomoči, 17. 12. 2014

V sredo, 17.12., smo v prostorih B&B izvedli obnovitveni tečaj prve pomoči. Veliko ljudi se zaradi strahu in nezaupanja v svoje znanje v kritičnih situacijah, ko je ogroženo življenje, ne znajde. Pogosto se bojimo, da bi z napačnim ravnanjem stanje še poslabšali. Vendar temu ni tako. Zapomnite si. S svojim posredovanjem nikoli ne moremo dodatno škodovati človeku, ki je v nezavesti, ne diha, se ne odziva, lahko pa mu rešimo življenje! Če ste pozabili kakšni so temeljni postopki oživljanja, preberite ta enostavna navodila in si oglejte video, kako pravilno ukrepati.

Trening varne vožnje za voznike tovornih vozil in avtobuse

Tisoči prevoženih kilometrov zahtevajo maksimalno obvladovanje vozila in poznavanje pravilnega reagiranja v kritičnih situacijah, s katerimi se poklicni vozniki srečujejo vsakodnevno. Na treningu varne vožnje se vozniki spopadejo s takšnimi situacijami in spoznajo obnašanje njihovih vozil v ekstremnih pogojih. V celodnevnem intenzivnem programu vadbe na poligonu jih poleg teoretičnega predavanja čakajo praktične vaje, kot so zaviranje v sili, izogibanje oviram, tako na ravnem kot tudi na klancu, zaviranje v zavojih in na klancu ter stabilizacija vozila pri odnašanju nosa ali zadka. Preizkusijo lahko še simulatorja trka in prevračanja ter preverijo vpliv delovanja psihoaktivnih snovi na zaznavanje. Trening varne vožnje je do konca leta 2014 v okviru KoC Logins opravilo 265 voznikov iz 8 partnerskih podjetij, do konca projekta pa se je treninga varne vožnje udeležilo kar 372 voznikov tovornih vozil in avtobusov. S tem uspešno zasledujemo enega od pomembnih ciljev projekta - varnejši transport. Oglejte si izvedbe treningov varne vožnje voznikov podjetij KLU-S, Alpetour, DARS, Brce.