Kompetenčni center za logistiko

Več o nas

Aktualno

Spodaj je nekaj aktualnih prireditev, predavanj, okrogle mize, itd...

V ponedeljek, 23. 10. 2017 smo se zaposleni projektne pisarne KoC Logins udeležili delavnice O UČINKOVITEM UPRAVLJANJU PARTNERSTEV KoC /SRIP »(HR+R&D/S4; Kaj že znamo in kaj se moramo še naučiti?)«, ki so jo organizirali MGRT, MDDSZ, Sklad in SVRK.

Namen delavnice je bil srečanje med SRIPi in KOCi, spoznavanje in sodelovanje, ugotavljanje potreb, razvoj kompetenc za učinkovito upravljanje grozdov, prenos dobrih praks, priložnost za učenje in izmenjavo izkušenj.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Kompetentna Slovenija tudi v oktobru in novembru pripravlja delavnice za krepitev kompetenc

Ste se že udeležili kakšnega usposabljanja v okviru Kompetentne Slovenije?

Na voljo so novi termini brezplačnih usposabljanj, ki jih izvajajo priznani izvajalci tudi iz tujine. Pridružite se!

V sklopu programa KOC 2.0  nadaljujemo s serijo delavnic Kompetentna Slovenija, ki potekajo v sodelovanju z deležniki na različnih koncih Slovenije, s čimer zagotavljamo čim širši krog gospodarskih subjektov. 

V prihodnjih mesecih vabljeni na naslednje delavnice: 

 

Več informacij o delavnicah najdete tukaj
 

Vabljeni! 

V četrtek, 26. oktobra 2017 si bomo v organizaciji podjetja Prolog d.o.o. ogledali primer dobre prakse v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires. Sodelujemo B&B Visoka šola za trajnostni razvoj in Kompetenčni center LOGINS.
Predavanja bodo potekala v Izobraževalnem centru B&B Kranj, Ljubljanska cesta 30.

Program

 • 07:30 - 08:15 Registracija udeležencev v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires Kranj

 • 08:00 - 10:10 Ogled primera dobre prakse v podjetju (v dveh skupinah)

Goodyear Dunlop Sava Tires Kranj
Goodyear Dunlop Sava Tires je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi z 90-imi leti izkušenj v gumarski industriji. Podjetje je od leta 2004 v stoodstotni lasti družbe Goodyear Dunlop Tires Europe B. V. in s tem del enega največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu Goodyear-a, ki skupaj zaposluje približno 69.000 sodelavcev, svoje proizvode pa izdeluje v 52 tovarnah v kar 22 državah po svetu. Primer dobre prakse vsebuje ogled proizvodnje s svojo specifiko in predstavitvijo osnovnih procesov s poudarkom na notranji logistiki in ustreznimi problemi v celotnem proizvodnem procesu. Poudarek bo tudi na izhodni logistiki in distribuciji do različnih uporabnikov širom po svetu z uporabo različnih transportnih sredstev.

 • 10:15 - 11:15 Predavanja

Igor Roškar, Reca d.o.o., Primož Gričar, Sapphir d.o.o.: C-elementi povezave in prednosti informacijske podpore osnova oskrbne verige
Digitalizacija in avtomatizacija v procese delovanja podjetja prinaša kopico sprememb, ki izhajajo iz prepričanja, da moramo obravnavo posameznih elementov uporabljenega materiala in storitev obravnavati s posebnimi pristopi, ki spremenijo odnose med udeleženci. Pravila celotne logistike se v verigi nabave do uporabe za tiste izdelke ali storitve, ki jih definiramo kot C-elemente spremenijo in v popolnosti avtomatizirajo procese.
Pomen obvladovanja celotnega dela oskrbne verige spremlja tudi zahteva, po povezavi in informacijski podpori sistemov. Primer dobrih rešitev povezav so tako lahko vzor za druge, ki želijo postaviti oskrbno verigo C-elementov.

 • 11:15 - 11:45 Odmor s kavo
 • 11:45 - 13:30 Predavanja

 

Paul Pollak, LN Consult (predavanje bo v angleščini): ”Digital Material Flow = Efficiency Redefined”
Urejenost procesov, ki so bili podvrženi spremembam izpostavljeni posebnemu sistemu delovanja prenove, ki so uspešno prestali postavitve po svetu v različnih okoljih in kulturah so pogoj za uvedbo podobnih postopkov tudi pri nas. Enako kot je dostopnost materialov globalna je tudi razpoložljivo znanje in orodja ter pristopi za spremembe. Pomemben pokazatelj urejenosti in delovanja celote je uvedba novih in naprednih tehnologij za obvladovanje logističnih procesov.

Petra Mozoli in Dušan Andrejič, PROCESSI d.o.o.: Delovanje informacijskega sistema osnova urejenosti v proizvodnih tokovih
Nadzor nad gibanjem v proizvodnji preko ERP ja in odnosi v podjetju do zunanjih, ki omogočajo vitkost zaradi ustrezne informacijske podpore posameznih procesov. Zagotovitev podpore in znanja o vitkosti prinaša uporabnikom prednosti in uporabo novih tehnologij v sistemu nadzora premikov blaga od vhoda do končnega kupca. Udeleženci v verigi oskrbe so podvrženi vključitve v procese, ki so standardni in stroškovno učinkoviti za vse.

 • 13:30 - 14:30 Kosilo
 • 14:30 - 16:00 Predavanja

 

Rihard Grudnik, G.Supra tehniški inženiring: Prilagojen notranji transport
V preteklosti je bilo povsem normalno, da so opravljali transport v proizvodnji z velikimi viličarji, ki so dostavljali velike količine repro materialov za nekaj delovnih dni, samo da je proizvodnja lahko potekala po usklajenem in zahtevanem principu.
Zahteve proizvodnih in drugih podjetij vedno bolj prehaja v omogočanje dostave paketov, zabojev in izdelkov, ki se dostavljajo direktno na mesta uporabe. Dostava je izrazito razdrobljena in prilagojena procesom proizvodnje ter upošteva ergonomijo kot osnovo za dostavo blaga.

Grega Kostajnšek, 3projekt management d.o.o.: Ergonomija delovnih mest fleksibilnost ter standardizacija
Zgodovina ureditev delovnega okolja sega zelo daleč v zgodovino. Danes to področje predstavlja osnovo sistematičnega pristopa prenove v podjetjih in različnih delovnih okoljih v želji, da bi bila delovna mesta prijaznejša človeku ob boljši produktivnosti. Predstavljena bo pot sprememb od osnovnega prepoznavanja potreb do predlogov in priporočil, ki jih izdelajo svetovalci za vas. Pristop reševanja in priprava sprememb mora vsebovat predloge rešitev, ki bodo jutri omogočala tudi uvedbo robotov za zamenjavo človeka.

Enej Saksida, OPL industrijska avtomatizacija d.o.o.: Kako do tovarne 4.0
Prehod iz industrije 3.0 v 4.0 je vprašanje ki si ga zastavlja vsa svetovna industrija. Težava s katero se spopada obstoječa industrija, so stari nepovezani stroji, neberljivi in zastareli podatki ter nezadostno preventivno vzdrževanje. Kako povezati obstoječe stroje, proizvodnjo in vodstvo v celoto, ter narediti pridobljene podatke berljive za uporabnika.

Program prireditve je objavljen tudi na spletni strani www.lognet.si

Zagotovite si 20% popust s prijavo do četrtka, 19. 10. 2017.

KOC 2.0 pripravlja serijo delavnic Kompetentna Slovenija, ki bodo potekale na različnih koncih Slovenije. Delavnice bodo potekale v sodelovanju z deležniki, s čimer bomo zagotovili čim širši krog gospodarskih subjektov.

 

Projekt »Kompetentna Slovenija« je del operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0. Gre za sklop delavnic in usposabljanj namenjenih posameznikom, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence na področju vsakodnevnih službenih obveznosti, podjetniškega udejstvovanja ali pri iskanju zaposlitve.

 

Sodelovanje s priznanimi predavatelji in strokovnjaki s področja razvoja kadrov, ki pokrivajo širok nabor tem delavnic, od vodenja kadrov, krepitve prodajnih veščin, spodbujanja inovativnosti do design managementa.

 

»KOMPETENTNA SLOVENIJA« v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 omogoča delavnico: »TRŽENJE ZA NETRŽNIKE!«

 

»Zadovoljni in navdušeni kupci so edino zagotovilo našega dolgoročnega obstoja in uspeha na trgu.

Ste se poistovetili z mislijo, da smo vsi zaslužni in tudi odgovorni za uspeh ali neuspeh našega podjetja na trgu?«

 

Vabljeni, da se nam pridružite in si vzemite čas v torek, 5. septembra 2017, od 10h do 15h,

v Termah Ptuj (Pot v Toplice 9, Ptuj).

Več informacij na Skladovi spletni strani.

 

»Želite dvigniti poslovne rezultate še do konca leta?

Ste sprejeli odločitev, da osvojite nove trge in morda načrtujete tudi sejemski nastop?

Pridobljeno znanje boste lahko uporabili že na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS)!«

 

Vabljeni, da se nam pridružite v četrtek, 7. septembra 2017, od 10h do 15h,

na Regijskem študijskem središču (Mariborska cesta 7, Celje) na delavnici:

»PRODAJA NA TUJIH TRGIH IN UČINKOVIT SEJEMSKI NASTOP!«

Več informacij na Skladovi spletni strani.

 

Delavnico ob finančni podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

ter Evropske unije (Evropski socialni sklad) organizirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

in RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. ter Sava hoteli d.d.

 

Delavnice so za udeležence brezplačne.

Vabimo vas k oddaji ponudbe v postopku oddaje naročila »Usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah«, v okviru Kompetenčnega centra Logins.

Povabilo k oddaji ponudbe

Ponudba

Vzorec pogodbe

Specifikacija za izvedbo naročila

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu

Usposabljanje bo potekalo 15. junija 2017 ob 11:00, v dvorani F na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana).

Gospodarno ravnanje z viri in energijo je pomembnejše kot kadarkoli prej v zgodovini. Omejenost virov pomeni, da bodo v prihodnosti lahko preživela le gospodarstva, ki bodo z viri in energijo ravnala gospodarno, ki bodo fleksibilna in bodo ljudem in okolju prijazna. Zelena, krožna, trajnostna, zero-waste, cradle to cradle ekonomija - kaj vse to pomeni in kako se tega lotiti - o tem bomo govorili na delavnici. Ogledali si bomo tudi, kako se zeleno izplača tudi finančno in kakšne koristi vse prinaša podjetjem.

LOGINS - Kompetenčni center za logistiko

Vedno več organizacij se zaveda, da zaposleni, njihova znanja, spretnosti in kompetence, predstavljajo tisto konkurenčno prednost, ki je tehnologija ne more več zagotavljati v tolikšni meri kot v preteklosti.

Prav tako so cele panoge odvisne od kadrov, ki prihajajo iz izobraževalnega sistema, zato čutijo vedno večjo potrebo po aktivnem vključevanju v oblikovanje poklicnih standardov, izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Osnova za to pa je izdelana analiza stanja in potreb delodajalcev po znanjih, spretnostih in kompetencah.

Dobro razviti področji logistike in transporta predstavljata ne le pogoj za razvoj celotnega gospodarstva, temveč tudi širše družbe. Zato ni nenavadno, da se v razvitih državah razvoju logistične infrastrukture posveča veliko pozornosti, ker je prav od nje odvisna sposobnost odzivanja na pereče razvojne izzive prihodnosti, ki jim bodo kos le ustrezno usposobljeni zaposleni.

Nosilni partner projekta Kompetenčni center za področje logistike – Logins je podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Poleg nosilnega partnerja v projektu sodeluje še 20 partnerskih podjetij.

V projektu partnerji vidimo skupno priložnost za kakovostnejši in učinkovitejši razvoj ključnih kadrov ter njihovih kompetenc. Kompetenčni model predstavlja edinstveno priložnost za še tesnejše povezave v razvoju profesionalnih znanj, ki bodo pripomogla k višanju znanja, sposobnosti, veščin (kompetenc) in posredno preko tega tudi k izboljšanju storitev za končne uporabnike. Zavedamo se, da kakovost, učinkovitost ter odličnost pogojujejo ljudje, zato bo v prihodnje razvoj temeljil na znanju, kar pomeni, da potrebujemo izobražen, usposobljen in profesionalen kader, ki bo uspel slediti nenehnim spremembam na trgu.

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo operacije je 319.382,00 € od katerih 271.304,69 € prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 47.877,30 € sredstev pa se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije. Operacija se financira od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2015.

Glavni cilji projekta

 • zmanjševanje neskladja med trenutnimi kompetencami zaposlenih in zahtevano stopnjo razvitosti posamezne kompetence,
 • dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo omrežja partnerjev,
 • višja stopnja razvitosti kompetenc vseh vključenih v projekt,
 • večja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu,
 • enotni pristop k razvoju kadrov v okviru panoge, kar pomeni bolj transparentno kroženje znanja v okviru panoge,
 • izmenjava dobre prakse in izkušenj med partnerji,
 • dvig prepoznavnosti in ugleda področja logistike in transporta.
 • izdelani kompetenčni panožni profili za voznika, upravljavca viličarja, vodjo voznega parka in disponenta, z navedbo različnih elementov kompetenc in dodatnih kvalifikacij;
 • izdelan sistem merjenja napredka v okviru definiranih kompetenčnih profilov, kot se bo spremljalo v okviru operacije (oblikovani vprašalniki za merjenje kompetenc, ki bodo standard preverjanja kompetenc);
 • analiza trenutnega stanja kompetenc zaposlenih v opredeljenih profilih v partnerskih podjetjih (izpostaviti je treba predvsem ključne primanjkljaje kompetenc (oz. kompetenc, ki jih je potrebno oz. smiselno razvijati) glede na panožne kompetenčne profile);
 • pripravljen načrt razvoja zaposlenih, ki bo vključeval:
 • ključna in razvojno usmerjena usposabljanja (torej ne samo tista, ki se izvajajo stalno ali zaradi zakonskih obvez);
 • sposabljanja za panožno specifična znanja in strokovne vsebine;
 • pregled usposabljanj, ki vodijo k pridobitvi javno veljavnih certifikatov oz. certificirana znanja (npr. s strani panožnih ali strokovnih združenj; nosilcev avtorskih in drugih pravic), ki na koncu usposabljanja vključuje tudi izpit, oz. ustrezno primerljivih.

Rezultati projekta

Načrtovani rezultati projekta so:

 • izdelani kompetenčni panožni profili za voznika, upravljavca viličarja, vodjo voznega parka in disponenta, z navedbo različnih elementov kompetenc in dodatnih kvalifikacij;
 • izdelan sistem merjenja napredka v okviru definiranih kompetenčnih profilov, kot se bo spremljalo v okviru operacije (oblikovani vprašalniki za merjenje kompetenc, ki bodo standard preverjanja kompetenc);
 • analiza trenutnega stanja kompetenc zaposlenih v opredeljenih profilih v partnerskih podjetjih (izpostaviti je treba predvsem ključne primanjkljaje kompetenc (oz. kompetenc, ki jih je potrebno oz. smiselno razvijati) glede na panožne kompetenčne profile);
 • pripravljen načrt razvoja zaposlenih, ki bo vključeval:
 • ključna in razvojno usmerjena usposabljanja (torej ne samo tista, ki se izvajajo stalno ali zaradi zakonskih obvez);
 • usposabljanja za panožno specifična znanja in strokovne vsebine;
 • pregled usposabljanj, ki vodijo k pridobitvi javno veljavnih certifikatov oz. certificirana znanja (npr. s strani panožnih ali strokovnih združenj; nosilcev avtorskih in drugih pravic), ki na koncu usposabljanja vključuje tudi izpit, oz. ustrezno primerljivih.