Izzivi vodenja v času krize

Izzivi vodenja v času krize

23. apr 2020

V torek, 21. aprila, smo v Kompetenčnem centru Logins izvedli drugo skupno usposabljanje Izzivi vodenja v času krize, ki smo ga pripravili v sodelovanju s Kompetenčnim centrom Energija. Z usposabljanjem smo želeli podpreti vodje v partnerskih podjetjih pri njihovih naporih stabiliziranja trenutne situacije v povezavi s pandemijo Covid-19 ter jih opolnomočiti in pripraviti za najboljši možen izhod iz krize. 
V prvem delu usposabljanja je bila z nami predavateljica Bojana Florjančič iz podjetja Hansen Beck, ki je na interaktiven, delavniško naravnan način predstavila kako odločilnega pomena v teh časih je obnašanje vodij, ki s svojim ravnanjem vplivajo na svoje sodelavce, zunanje partnerje, kupce in širše okolje ter nam podala nekaj praktičnih metod in orodij za uspešno vodenje ljudi v kriznih situacijah. 
V drugem delu nam je predavatelj Miha Bešter predstavil praktični pristop k obvladovanju kriznih situacij v podjetjih s poudarkom na procesnem vidiku delovanja organizacij v kriznih časih in pokazal kako s sistematičnim pristopom lahko zmanjšamo negativne posledice krize.
Zaradi trenutnih razmer je usposabljanje poteklo preko spleta, kar je bilo tako za organizatorje kot za predavatelja in udeležence malce drugačna izkušnja, ki pa smo jo vsi ocenili kot pozitivno.