Partnerji

Povezovanje v partnerstvo

Kompetenčni center Logins združuje 31 malih, srednjih in velikih podjetij, ki že vrsto let uspešno delujejo na področju logistike. Partnerji v projektu se zavedamo, da je razvoj človeških virov ključnega pomena za konkurenčnost in uspeh podjetja, vlaganje v znanje zaposlenih pa ključ do višanja kakovosti in konkurenčnosti celotne panoge. 
S sodelovanjem, izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, enotno kadrovsko podporo in prenosom informacij o potrebah po znanju in zaposlovanju v panogi, bo delovanje partnerstva učinkovito prispevalo k razvoju panoge, ki je nujno potrebna za uspeh in globalno pozicioniranje proizvodov slovenske industrije. 

Partnerska podjetja ugotavljajo potrebo po:
 
•    vzpostavitvi sistema stalnega strokovnega usposabljanja,
•    krepitvi ključnih kompetenc partnerstva,
•    razvoju novih poslovnih odnosov in prenosu dobre prakse in
•    razvoju novih dodatnih kvalifikacij in programov usposabljanja.
 

Partnerji v kompetenčnem centru


B&B
B&B

Prijavitelj projekta

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

 

V podjetju B&B, d.o.o. že 27 let uspešno delujemo na področju izobraževanja v prometu. Izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke strokovne šole s področij logistike, prometa in trajnostnega prometa ter usposabljanja za voznike začetnike in poklicne voznike. Uspešno sledimo trendom v cestnem prometu, transportu, logistiki in ponujamo kakovostne izobraževalne programe, s katerimi pokrivamo aktualne izzive in potrebe v panogi. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in kompetenc, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti.  
B&B d.o.o. izvaja javno veljavne programe Logistični tehnik, Logistično inženirstvo in Varstvo okolja, kjer je poseben poudarek namenjen trajnostnemu prometu. V šoli vožnje B&B usposabljamo kandidate za vse vozniške kategorije. Položaj vodilne šole vožnje na Gorenjskem utrjujemo s kakovostnimi storitvami, osebnim pristopom in prilagodljivostjo. B&B d.o.o je pooblaščeni center za teoretično in praktično usposabljanje z izpitom za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu. Izvajamo tudi obvezna redna usposabljanja za imetnike kode 95. Izvajamo usposabljanja za upravljavce viličarjev, težko gradbeno mehanizacijo, avtodvigala ter programe za pridobitev NPK vzdrževalec cest/cestni preglednik in NPK sekač/sekačica.

Podjetje je kot svetovalna organizacija vpeto v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Naša strategija je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, razvoj novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike, skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij, skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše. Kot strokovna inštitucija se povezujemo in tesno sodelujemo z gospodarstvom ter sledimo evropskim in svetovnim smernicam v razvoju logistike. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom delujemo kot svetovalna organizacija s področja logistike. 
Uspešno sledimo spremembam na področju logistike in transporta, saj verjamemo, da je le-to predpogoj za kvalitetne in uporabne izobraževalne vsebine, ki bodo udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogočale, da se hitro in uspešno prilagajajo spremembam delovnega okolja. Za ohranjanje zaposljivosti in zagotavljanje konkurenčne prednosti posameznika in podjetij je nujno vseživljenjsko izobraževanje. Prav zaradi tega razvijamo izobraževalne in svetovalne programe in usposabljamo zaposlene za aktualne delovne procese na področju transporta in logistike. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in spretnosti v logistiki in transportu, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti. Sodelujemo s priznanimi strokovnjaki s področja logistike in transporta. Ti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami veliko prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci izobraževalnih programov so pomembno merilo uspešnosti dela zaposlenih v B&B-ju. Z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja omogočamo udeležencem pridobitev javnih listin in posledično večjo fleksibilnost in mobilnost.
Podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o. že vrsto let deluje v smislu povezovanja logističnih podjetij na področju izobraževanja in razvoja kadrov. Naša ponudba izobraževalnih programov je odvisna tudi od tesnega sodelovanja in povezovanja s kadrovskimi službami posameznih podjetij. 
 

 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj

T: +386 4 280 83 00
E: info@bb.si

www.bb.si

BRCE d.o.o.
BRCE d.o.o.

Projektna pisarna 1

Brce, prevozi in storitve d.o.o.

 

Brce d.o.o.
Laze 22
4000 Kranj


T: +386 4 233 51 49
E: info@prevozi-brce.si


www.prevozi-brce.si

Podjetje BRCE je bilo ustanovljeno leta 1999. Glavno dejavnost so takrat predstavljali prevozi in selitve po Sloveniji, ki smo jih opravljali s kombi vozili in prikolicami. Po uspešnem razvoju poslovanja v Sloveniji, smo sprejeli izziv in svoje delovanje razširili še na druge evropske trge. Postopoma smo se specializirali za prevoze manjših in časovno omejenih pošiljk – t. i. ZBIRNE in HITRE dostave.

Za kvalitetno opravljeno storitev je pomembna usposobljena ekipa sodelavcev. To dosegamo z rednim izobraževanjem in motivacijo tako posameznikov, kot tudi celotne ekipe. Naš cilj je odlično opravljena storitev in zadovoljna stranka. 

Za zanesljivo opravljen prevoz skrbimo tudi z nenehnim posodabljanjem voznega parka. Naša vozila so v povprečju stara le leto dni, vsa pa so tudi opremljena s sodobnimi komunikacijsko-navigacijskimi napravami. Vozni park obsega preko petdeset kombi vozil.
 

Intereuropa d.d.
Intereuropa d.d.

Projektna pisarna 2

Intereruopa d.d.

 

Intereuropa d.d.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 664 10 00
E: info@intereuropa.si


www.intereuropa.si
 

Intereuropa d.d., ima sedež v Kopru, kjer posluje prek mreže 8 poslovnih enot. Poleg obvladujoče družbe sestavlja koncern Intereuropa še 12 povezanih družb v 9 državah, kjer ima koncern lastna podjetja z omrežjem poslovnih enot in logističnih terminalov. Logistične rešitve v ostalih državah Evrope in po svetu zagotavljamo z mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev.
Dejavnost koncerna Intereuropa je zagotavljanje vseh vrst logističnih storitev s področja kopenskega, pomorskega in zračnega prometa, skladiščenja in distribucije kot tudi carinskih in drugih logističnih storitev, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca do kupca.
Vse logistične projekte vodita visoka strokovnost in usposobljenost za logistiko, ki ju dokazujemo z bogatimi izkušnjami in nudenjem najoptimalnejših rešitev. Sposobnost popolnega prilagajanja celovite palete logističnih storitev vsem željam in potrebam naših kupcev zagotavlja zanje optimalne rešitve, hkrati pa je ena ključnih prednosti podjetja. Lastne zmogljivosti omogočajo zagotavljanje logističnih rešitev za najrazličnejše vrste blaga, ki ga obvladujemo in transportiramo po kopnem, morju ali zraku v vseh smereh.
 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

 

V podjetju B&B, d.o.o. že 27 let uspešno delujemo na področju izobraževanja v prometu. Izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke strokovne šole s področij logistike, prometa in trajnostnega prometa ter usposabljanja za voznike začetnike in poklicne voznike. Uspešno sledimo trendom v cestnem prometu, transportu, logistiki in ponujamo kakovostne izobraževalne programe, s katerimi pokrivamo aktualne izzive in potrebe v panogi. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in kompetenc, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti.  
B&B d.o.o. izvaja javno veljavne programe Logistični tehnik, Logistično inženirstvo in Varstvo okolja, kjer je poseben poudarek namenjen trajnostnemu prometu. V šoli vožnje B&B usposabljamo kandidate za vse vozniške kategorije. Položaj vodilne šole vožnje na Gorenjskem utrjujemo s kakovostnimi storitvami, osebnim pristopom in prilagodljivostjo. B&B d.o.o je pooblaščeni center za teoretično in praktično usposabljanje z izpitom za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu. Izvajamo tudi obvezna redna usposabljanja za imetnike kode 95. Izvajamo usposabljanja za upravljavce viličarjev, težko gradbeno mehanizacijo, avtodvigala ter programe za pridobitev NPK vzdrževalec cest/cestni preglednik in NPK sekač/sekačica.

Podjetje je kot svetovalna organizacija vpeto v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Naša strategija je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, razvoj novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike, skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij, skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše. Kot strokovna inštitucija se povezujemo in tesno sodelujemo z gospodarstvom ter sledimo evropskim in svetovnim smernicam v razvoju logistike. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom delujemo kot svetovalna organizacija s področja logistike. 
Uspešno sledimo spremembam na področju logistike in transporta, saj verjamemo, da je le-to predpogoj za kvalitetne in uporabne izobraževalne vsebine, ki bodo udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogočale, da se hitro in uspešno prilagajajo spremembam delovnega okolja. Za ohranjanje zaposljivosti in zagotavljanje konkurenčne prednosti posameznika in podjetij je nujno vseživljenjsko izobraževanje. Prav zaradi tega razvijamo izobraževalne in svetovalne programe in usposabljamo zaposlene za aktualne delovne procese na področju transporta in logistike. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in spretnosti v logistiki in transportu, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti. Sodelujemo s priznanimi strokovnjaki s področja logistike in transporta. Ti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami veliko prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci izobraževalnih programov so pomembno merilo uspešnosti dela zaposlenih v B&B-ju. Z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja omogočamo udeležencem pridobitev javnih listin in posledično večjo fleksibilnost in mobilnost.
Podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o. že vrsto let deluje v smislu povezovanja logističnih podjetij na področju izobraževanja in razvoja kadrov. Naša ponudba izobraževalnih programov je odvisna tudi od tesnega sodelovanja in povezovanja s kadrovskimi službami posameznih podjetij. 
 

 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj

T: +386 4 280 83 00
E: info@bb.si

www.bb.si

Brce, prevozi in storitve d.o.o.

 

Brce d.o.o.
Laze 22
4000 Kranj


T: +386 4 233 51 49
E: info@prevozi-brce.si


www.prevozi-brce.si

Podjetje BRCE je bilo ustanovljeno leta 1999. Glavno dejavnost so takrat predstavljali prevozi in selitve po Sloveniji, ki smo jih opravljali s kombi vozili in prikolicami. Po uspešnem razvoju poslovanja v Sloveniji, smo sprejeli izziv in svoje delovanje razširili še na druge evropske trge. Postopoma smo se specializirali za prevoze manjših in časovno omejenih pošiljk – t. i. ZBIRNE in HITRE dostave.

Za kvalitetno opravljeno storitev je pomembna usposobljena ekipa sodelavcev. To dosegamo z rednim izobraževanjem in motivacijo tako posameznikov, kot tudi celotne ekipe. Naš cilj je odlično opravljena storitev in zadovoljna stranka. 

Za zanesljivo opravljen prevoz skrbimo tudi z nenehnim posodabljanjem voznega parka. Naša vozila so v povprečju stara le leto dni, vsa pa so tudi opremljena s sodobnimi komunikacijsko-navigacijskimi napravami. Vozni park obsega preko petdeset kombi vozil.
 

Intereruopa d.d.

 

Intereuropa d.d.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 664 10 00
E: info@intereuropa.si


www.intereuropa.si
 

Intereuropa d.d., ima sedež v Kopru, kjer posluje prek mreže 8 poslovnih enot. Poleg obvladujoče družbe sestavlja koncern Intereuropa še 12 povezanih družb v 9 državah, kjer ima koncern lastna podjetja z omrežjem poslovnih enot in logističnih terminalov. Logistične rešitve v ostalih državah Evrope in po svetu zagotavljamo z mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev.
Dejavnost koncerna Intereuropa je zagotavljanje vseh vrst logističnih storitev s področja kopenskega, pomorskega in zračnega prometa, skladiščenja in distribucije kot tudi carinskih in drugih logističnih storitev, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca do kupca.
Vse logistične projekte vodita visoka strokovnost in usposobljenost za logistiko, ki ju dokazujemo z bogatimi izkušnjami in nudenjem najoptimalnejših rešitev. Sposobnost popolnega prilagajanja celovite palete logističnih storitev vsem željam in potrebam naših kupcev zagotavlja zanje optimalne rešitve, hkrati pa je ena ključnih prednosti podjetja. Lastne zmogljivosti omogočajo zagotavljanje logističnih rešitev za najrazličnejše vrste blaga, ki ga obvladujemo in transportiramo po kopnem, morju ali zraku v vseh smereh.
 

ADRIA TERMINALI
ADRIA TERMINALI

ADRIA TERMINALI, logistične storitve, d.o.o.

 

Adria terminali, d.o.o.
Poslovna enota Sežana
Partizanska cesta 79
6210 Sežana

T: +386 5 731 22 00
E: adria-terminali@luka-kp.si

www.adria-terminali.si
 

Družba Adria Terminali, d.o.o. je del Skupine Luka Koper.
Naša osnovna dejavnost je upravljanje logističnega centra v Sežani. Za svojo dejavnost razpolagamo  s skoraj 50.000 m2 skladiščnih površin in z najsodobnejšo mehanizacijo za pretovor in premikanje blaga.
Logistični center Sežana se nahaja ob avtocestnem in železniškem vozlišču, v neposredni bližini pristanišč Trst, Koper in Tržič. Naša skladišča in manipulativne površine so povezana s cestno in železniško infrastrukturo, kar zagotavlja navezavo na V. evropski prometni koridor.
V mednarodnem poslovnem prostoru smo prisotni na tržiščih Severne Italije, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Češke, Srbije, Romunije, Bolgarijo itd. Seveda pa poskrbimo tudi za domače kupce.
Imamo vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.
Naša vizija je postati nosilec razvoja logističnega sistema Luke Koper ter prerasti v regionalni evropski distribucijski center.
 

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

 

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Bakovska 29a
9000 Murska Sobota

T: +386 2 530 16 00
E: info@apms.si

www.apms.si
 

Družba Avtobusni promet Murska Sobota d.d. izvaja zelo raznoliko dejavnost: avtobusne prevoze, turizem, storitve servisa, trgovina in storitve avtošole. Dejavnost prevoza potnikov družba opravlja predvsem na geografskem območju severovzhodne Slovenije. Poslanstvo podjetja je omogočiti prebivalstvu Pomurja, enostavna, kvalitetna in poceni potovanja z avtobusi v različne namene; združevati turistično ponudbo, ter jo prodajati domačim in tujim gostom; izvajati kvalitetne storitve servisiranja motornih vozil, usposabljati kandidate za uporabo motornih vozil vseh kategorij; vse storitve opravljati v zadovoljstvo kupcev, partnerjev, zaposlenih in okolja. 

BLG Koper d.o.o.
BLG Koper d.o.o.

BLG CarShipping Koper d.o.o.

 

BLG Koper d.o.o.
Ankaranska cesta 5c
6000 Koper

T: +386 5 630 15 90
E: koper.office@blg.si


www.blg-logistics.com

BLG CarShipping Koper d.o.o. je del svetovne mreže podjetij pod okriljem BLG LOGISTIC, pisarna BLG LOGISTICS pa v Kopru obstaja že od leta 1996. Podjetje je dejavno na poslovnem področju logistike, špediterskih in transportnih dejavnosti in ponuja naslednje logistične: predelava vozil, izvoz / uvoz; carinjenje (vse licence so na voljo); skladiščenje vozil; ravnanje vozil; usklajevanje prevozov s tovornjaki ali plovila; shipping zastopnik; organizacija tehničnih služb; ponudnik agencija za železniški promet; delovanje kot skrbnik shranjevanje vozil za finančne posle.

ADRIA TERMINALI, logistične storitve, d.o.o.

 

Adria terminali, d.o.o.
Poslovna enota Sežana
Partizanska cesta 79
6210 Sežana

T: +386 5 731 22 00
E: adria-terminali@luka-kp.si

www.adria-terminali.si
 

Družba Adria Terminali, d.o.o. je del Skupine Luka Koper.
Naša osnovna dejavnost je upravljanje logističnega centra v Sežani. Za svojo dejavnost razpolagamo  s skoraj 50.000 m2 skladiščnih površin in z najsodobnejšo mehanizacijo za pretovor in premikanje blaga.
Logistični center Sežana se nahaja ob avtocestnem in železniškem vozlišču, v neposredni bližini pristanišč Trst, Koper in Tržič. Naša skladišča in manipulativne površine so povezana s cestno in železniško infrastrukturo, kar zagotavlja navezavo na V. evropski prometni koridor.
V mednarodnem poslovnem prostoru smo prisotni na tržiščih Severne Italije, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Češke, Srbije, Romunije, Bolgarijo itd. Seveda pa poskrbimo tudi za domače kupce.
Imamo vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.
Naša vizija je postati nosilec razvoja logističnega sistema Luke Koper ter prerasti v regionalni evropski distribucijski center.
 

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

 

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Bakovska 29a
9000 Murska Sobota

T: +386 2 530 16 00
E: info@apms.si

www.apms.si
 

Družba Avtobusni promet Murska Sobota d.d. izvaja zelo raznoliko dejavnost: avtobusne prevoze, turizem, storitve servisa, trgovina in storitve avtošole. Dejavnost prevoza potnikov družba opravlja predvsem na geografskem območju severovzhodne Slovenije. Poslanstvo podjetja je omogočiti prebivalstvu Pomurja, enostavna, kvalitetna in poceni potovanja z avtobusi v različne namene; združevati turistično ponudbo, ter jo prodajati domačim in tujim gostom; izvajati kvalitetne storitve servisiranja motornih vozil, usposabljati kandidate za uporabo motornih vozil vseh kategorij; vse storitve opravljati v zadovoljstvo kupcev, partnerjev, zaposlenih in okolja. 

BLG CarShipping Koper d.o.o.

 

BLG Koper d.o.o.
Ankaranska cesta 5c
6000 Koper

T: +386 5 630 15 90
E: koper.office@blg.si


www.blg-logistics.com

BLG CarShipping Koper d.o.o. je del svetovne mreže podjetij pod okriljem BLG LOGISTIC, pisarna BLG LOGISTICS pa v Kopru obstaja že od leta 1996. Podjetje je dejavno na poslovnem področju logistike, špediterskih in transportnih dejavnosti in ponuja naslednje logistične: predelava vozil, izvoz / uvoz; carinjenje (vse licence so na voljo); skladiščenje vozil; ravnanje vozil; usklajevanje prevozov s tovornjaki ali plovila; shipping zastopnik; organizacija tehničnih služb; ponudnik agencija za železniški promet; delovanje kot skrbnik shranjevanje vozil za finančne posle.

Cargo CFS d.o.o.
Cargo CFS d.o.o.

CARGO CFS, skladiščenje d.o.o.

 

Cargo CFS d.o.o.
Ankaranska cesta 5
6000 Koper

T: +386 5 662 63 98
E: info@cargo-cfs.com


www.cargo-cfs.com


 

Podjetje CARGO CFS, d.o.o., s sedežem na Ankaranski cesti 5, 6000 Koper, je bilo ustanovljeno leta 2018 z namenom zagotavljanja terminalno-logističnih storitev predvsem na območju zaledja koprskega pristanišča. Glavne dejavnosti predstavljata skladiščenje in pretovorne manipulacije. S kapacitetami 1.000 m2 + 700 m2 odprtega skladiščnega prostora za pretovor carinskega in necarinskega blaga v zaledju Luke Koper, se CARGO CFS, d.o.o. nedvomno uvršča med slovenske niche ponudnike celovitih storitev vezanih na skladiščne in pretovorne manipulacije vseh vrst generalnega carinskega in necarinskega blaga.

COMARK d.o.o.
COMARK d.o.o.

COMARK, consulting, marketing in inženiring, d.o.o.

 

COMARK, d.o.o.
Letališka cesta 5
1000 Ljubljana

T: +386 8 205 07 65
E: comark@comark.si


www.comark.si

Podjetje Comark d.o.o. se aktivno in uspešno ukvarja z organiziranjem izrednih prevozov že več kot 25 let. ponujamo celovite rešitve za najbolj kompleksne logistične izzive pod eno streho. Z odločitvijo za nas se rešite skrbi kar se tiče izrednega prevoza, projektnega tovora, pakiranja tovora, dovoljenj in spremstev za izredne prevoze in selitve opreme. Podjetje deluje globalno, kar pomeni da vaš tovor varno pripeljemo iz točke A do točke B kjerkoli na svetu s pomočjo kvalitetnih in ustaljenih partnerjev. Naše prednosti so dolgoletne izkušnje, znanje, kvalitetna organizacija, prilagodljivost in široka mreža zaupanja vrednih poslovnih partnerjev. Cilj, ki ga zasledujemo je kvalitetno in varno izpeljan transport.

DARS d.d.
DARS d.d.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

 

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje

T: +386 3 426 40 71

www.dars.si

Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu. S sodobnimi pristopi in odgovorno do okolja optimiziramo pretočnost prometa ter zagotavljamo varnost in udobnost na slovenskem avtocestnem omrežju.

CARGO CFS, skladiščenje d.o.o.

 

Cargo CFS d.o.o.
Ankaranska cesta 5
6000 Koper

T: +386 5 662 63 98
E: info@cargo-cfs.com


www.cargo-cfs.com


 

Podjetje CARGO CFS, d.o.o., s sedežem na Ankaranski cesti 5, 6000 Koper, je bilo ustanovljeno leta 2018 z namenom zagotavljanja terminalno-logističnih storitev predvsem na območju zaledja koprskega pristanišča. Glavne dejavnosti predstavljata skladiščenje in pretovorne manipulacije. S kapacitetami 1.000 m2 + 700 m2 odprtega skladiščnega prostora za pretovor carinskega in necarinskega blaga v zaledju Luke Koper, se CARGO CFS, d.o.o. nedvomno uvršča med slovenske niche ponudnike celovitih storitev vezanih na skladiščne in pretovorne manipulacije vseh vrst generalnega carinskega in necarinskega blaga.

COMARK, consulting, marketing in inženiring, d.o.o.

 

COMARK, d.o.o.
Letališka cesta 5
1000 Ljubljana

T: +386 8 205 07 65
E: comark@comark.si


www.comark.si

Podjetje Comark d.o.o. se aktivno in uspešno ukvarja z organiziranjem izrednih prevozov že več kot 25 let. ponujamo celovite rešitve za najbolj kompleksne logistične izzive pod eno streho. Z odločitvijo za nas se rešite skrbi kar se tiče izrednega prevoza, projektnega tovora, pakiranja tovora, dovoljenj in spremstev za izredne prevoze in selitve opreme. Podjetje deluje globalno, kar pomeni da vaš tovor varno pripeljemo iz točke A do točke B kjerkoli na svetu s pomočjo kvalitetnih in ustaljenih partnerjev. Naše prednosti so dolgoletne izkušnje, znanje, kvalitetna organizacija, prilagodljivost in široka mreža zaupanja vrednih poslovnih partnerjev. Cilj, ki ga zasledujemo je kvalitetno in varno izpeljan transport.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

 

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje

T: +386 3 426 40 71

www.dars.si

Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu. S sodobnimi pristopi in odgovorno do okolja optimiziramo pretočnost prometa ter zagotavljamo varnost in udobnost na slovenskem avtocestnem omrežju.

DHL GLOBAL FORWARDING, d.o.o.
DHL GLOBAL FORWARDING, d.o.o.

DHL GLOBAL FORWARDING, logistika, d.o.o.

 

DHL GLOBAL FORWARDING, d.o.o.
Šuceva ulica 23c
4000 Kranj

T: +386 4 280 32 00
 

 

Skupina DHL, družina specializiranih poslovnih enot, ponuja neprekosljiv portfelj logističnih izdelkov in rešitev, ki obsega vse od notranje in mednarodne dostave paketov do mednarodne hitre pošte, cestnega, letalskega in pomorskega prevoza tovora ter celovitega upravljanja storitev oskrbovalne verige. DHL Global Forwarding je vodilni ponudnik zračnih in pomorskih logističnih storitev na svetu. Z močno globalno prisotnostjo na več kot 850 lokacijah, v več kot 150 državah in z ekipo več kot 30.000 predanih in visoko kvalificiranih zaposlenih, povezujemo stranke s svetovnimi trgi.

EUROPACIFIC d.o.o.
EUROPACIFIC d.o.o.

EUROPACIFIC, logistika d.o.o.

 

EUROPACIFIC d.o.o.
Ankaranska cesta 5
6000 Koper

T: +386 5 662 63 80
E: info@europacific.com


www.europacific.com

Europacific je sodobno mednarodno logistično podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega pomorskega in zračnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem.
Konkurenčne prednosti, ki jih premoremo, so priznana sodelovanja z Luke Koper in pooblastilo le-te, uspešni poslovni odnosi z nekaterimi slovenskimi železniškimi prevozniki in uglednimi pomorskimi agencijami s predstavništvi v Sloveniji.
Naša strategija je zanesljivo, fleksibilno in dinamično logistično podjetje, ki povezuje zainteresiranega z modernimi ladijskimi, železniškimi, cestnimi in letalskimi prevozniki.
 

EUROPACIFIC TRANSPORT, d.o.o.
EUROPACIFIC TRANSPORT, d.o.o.

EUROPACIFIC TRANSPORT, cestni promet, d.o.o.

 

EUROPACIFIC TRANSPORT d.o.o.
Ankaranska cesta 5
6000 Koper

T: +386 5 662 63 80
E: trucking@europacific.si


www.epac-transport.com

Europacific, transport, d.o.o. je bilo zasnovano znotraj okvirov podjetja Europacific, logistika, d.o.o.  ter zanesljivimi partnerji kot podpora matičnemu podjetju na principu vertikalne integracije poslovnih procesov. Le na tak način si lahko matično podjetje zagotovi visoko raven kakovosti pri izvedbi storitev kakršno zahteva današnja kompleksna logistika. Europacific transport d.o.o.  je sodobno mednarodno prevozniško podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem s katerim zagotavljamo diskretnost ter nevtralnost pri poslovanju za različne stranke. Hitrost ter zanesljivost prevoza sta osnovni vodili Europacific Transporta pri organizaciji prevozov v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu.

DHL GLOBAL FORWARDING, logistika, d.o.o.

 

DHL GLOBAL FORWARDING, d.o.o.
Šuceva ulica 23c
4000 Kranj

T: +386 4 280 32 00
 

 

Skupina DHL, družina specializiranih poslovnih enot, ponuja neprekosljiv portfelj logističnih izdelkov in rešitev, ki obsega vse od notranje in mednarodne dostave paketov do mednarodne hitre pošte, cestnega, letalskega in pomorskega prevoza tovora ter celovitega upravljanja storitev oskrbovalne verige. DHL Global Forwarding je vodilni ponudnik zračnih in pomorskih logističnih storitev na svetu. Z močno globalno prisotnostjo na več kot 850 lokacijah, v več kot 150 državah in z ekipo več kot 30.000 predanih in visoko kvalificiranih zaposlenih, povezujemo stranke s svetovnimi trgi.

EUROPACIFIC, logistika d.o.o.

 

EUROPACIFIC d.o.o.
Ankaranska cesta 5
6000 Koper

T: +386 5 662 63 80
E: info@europacific.com


www.europacific.com

Europacific je sodobno mednarodno logistično podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega pomorskega in zračnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem.
Konkurenčne prednosti, ki jih premoremo, so priznana sodelovanja z Luke Koper in pooblastilo le-te, uspešni poslovni odnosi z nekaterimi slovenskimi železniškimi prevozniki in uglednimi pomorskimi agencijami s predstavništvi v Sloveniji.
Naša strategija je zanesljivo, fleksibilno in dinamično logistično podjetje, ki povezuje zainteresiranega z modernimi ladijskimi, železniškimi, cestnimi in letalskimi prevozniki.
 

EUROPACIFIC TRANSPORT, cestni promet, d.o.o.

 

EUROPACIFIC TRANSPORT d.o.o.
Ankaranska cesta 5
6000 Koper

T: +386 5 662 63 80
E: trucking@europacific.si


www.epac-transport.com

Europacific, transport, d.o.o. je bilo zasnovano znotraj okvirov podjetja Europacific, logistika, d.o.o.  ter zanesljivimi partnerji kot podpora matičnemu podjetju na principu vertikalne integracije poslovnih procesov. Le na tak način si lahko matično podjetje zagotovi visoko raven kakovosti pri izvedbi storitev kakršno zahteva današnja kompleksna logistika. Europacific transport d.o.o.  je sodobno mednarodno prevozniško podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem s katerim zagotavljamo diskretnost ter nevtralnost pri poslovanju za različne stranke. Hitrost ter zanesljivost prevoza sta osnovni vodili Europacific Transporta pri organizaciji prevozov v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu.

Fraport Slovenija, d.o.o.
Fraport Slovenija, d.o.o.

Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.

 

Fraport Slovenija, d.o.o.
Zgornji Brnik 130a
4210 Brnik

T: +386 4 206 10 00
E: info@lju-airport.si


www.intereuropa.si

Fraport Slovenija je upravljavec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (ljubljansko letališče). Osnovne dejavnosti družbe obsegajo upravljanje in obratovanje letališča ter razvoj letališke infrastrukture, opravljanje storitev zemeljske oskrbe in različnih komercialnih dejavnosti. Družba Fraport Slovenija je ekonomsko uspešna ter okoljsko in družbeno odgovorna družba s 55-letno tradicijo. Ljubljansko letališče je osrednje slovensko mednarodno letališče, preko katerega poteka 97 odstotkov celotnega letalskega potniškega prometa v Sloveniji.

FRIKUS d.o.o.
FRIKUS d.o.o.

FRIKUS ŠPEDICIJA d.o.o.

 

FRIKUS d.o.o.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 630 01 75
E: office@frikus.si


 

Podjetje FRIKUS je bilo ustanovljeno leta 1928 kot prevozno podjetje. Danes je FRIKUS zanesljiv logistični partner za družbe iz vse Evrope. Kombinacija sodobne logistike in strokovnega znanja z veliko floto vozil FRIKUS pozicionira med vodilne specialiste za razvoj in izvajanje posameznih logističnih rešitev.

Globelink EG SOL, d.o.o.
Globelink EG SOL, d.o.o.

Globelink EG SOL, podjetje za mednarodni transport, d.o.o.

 

GLOBELINK EG SOL D.O.O.
Kidričeva cesta 92
4220 Škofja Loka

T: +386 4 502 42 05
E: info@eg-sol.com


www.eg-sol.com

Globelink EG Sol d.o.o. smo logistično podjetje, ki se ukvarja s pomorskim, cestnim in letalskim transportom. Naše poslanstvo je ustvarjanje vrednosti za naše stranke z zagotavljanjem inovativnih in prilagojenih rešitev logističnih storitev. To delamo z najboljšimi zaposlenimi in sistemom. Naša vizija je postati najbolj občudovano podjetje v naši dejavnosti, ker se zavedamo naših obljub  strankam, obljub zaposlenim in obljub našim dobaviteljem. Želimo postati vodilni v regiji CE Evrope kot ponudnik zbirnih pomorskih transportov.  

Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.

 

Fraport Slovenija, d.o.o.
Zgornji Brnik 130a
4210 Brnik

T: +386 4 206 10 00
E: info@lju-airport.si


www.intereuropa.si

Fraport Slovenija je upravljavec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (ljubljansko letališče). Osnovne dejavnosti družbe obsegajo upravljanje in obratovanje letališča ter razvoj letališke infrastrukture, opravljanje storitev zemeljske oskrbe in različnih komercialnih dejavnosti. Družba Fraport Slovenija je ekonomsko uspešna ter okoljsko in družbeno odgovorna družba s 55-letno tradicijo. Ljubljansko letališče je osrednje slovensko mednarodno letališče, preko katerega poteka 97 odstotkov celotnega letalskega potniškega prometa v Sloveniji.

FRIKUS ŠPEDICIJA d.o.o.

 

FRIKUS d.o.o.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 630 01 75
E: office@frikus.si


 

Podjetje FRIKUS je bilo ustanovljeno leta 1928 kot prevozno podjetje. Danes je FRIKUS zanesljiv logistični partner za družbe iz vse Evrope. Kombinacija sodobne logistike in strokovnega znanja z veliko floto vozil FRIKUS pozicionira med vodilne specialiste za razvoj in izvajanje posameznih logističnih rešitev.

Globelink EG SOL, podjetje za mednarodni transport, d.o.o.

 

GLOBELINK EG SOL D.O.O.
Kidričeva cesta 92
4220 Škofja Loka

T: +386 4 502 42 05
E: info@eg-sol.com


www.eg-sol.com

Globelink EG Sol d.o.o. smo logistično podjetje, ki se ukvarja s pomorskim, cestnim in letalskim transportom. Naše poslanstvo je ustvarjanje vrednosti za naše stranke z zagotavljanjem inovativnih in prilagojenih rešitev logističnih storitev. To delamo z najboljšimi zaposlenimi in sistemom. Naša vizija je postati najbolj občudovano podjetje v naši dejavnosti, ker se zavedamo naših obljub  strankam, obljub zaposlenim in obljub našim dobaviteljem. Želimo postati vodilni v regiji CE Evrope kot ponudnik zbirnih pomorskih transportov.  

HOEDLMAYR d.o.o.
HOEDLMAYR d.o.o.

HOEDLMAYR logistika d.o.o.

 

HOEDLMAYR d.o.o.
Tovarniška cesta 36
1360 Logatec

T: +386 1 755 84 00
E: info.slo@hoedlmayr.com


www.hoedlmayr.com

Podjetje Hoedlmayr logistika d.o.o. je logistično podjetje, ki je s sledenjem potrebam na trgu in hkratnemu razvoju idej, svoje dejavnosti razširilo in dopolnilo. Razvili smo nove, inovativne metode, ki našim strankam zagotavljajo kakovostne in učinkovite rešitve. Z razvojem metode Fix&Save smo vzpostavili sistem popravil majhnih poškodb z nizkimi stroški. Poleg popravil manjših poškodb na in v vozilu, v našem podjetju nudimo tudi avtokleparske in avtoličarske storitve, predelave vozil, hrambo in zimovanje plovil, prikolic, avtodomov, pranje, transport ter skladiščenje.

INTERAGENT d.o.o.
INTERAGENT d.o.o.

INTERAGENT, pomorska agencija, d.o.o.

 

INTERAGENT d.o.o.
Vojkovo nabrežje 30
6000 Koper

T: +386 5 664 16 09
E: intrag@intereuropa.si


www.interagent.si

INTERZAV, d.o.o.
INTERZAV, d.o.o.

INTERZAV, organizacija za opravljanje zavarovalnih poslov, d.o.o.

 

INTERZAV, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 664 17 26
E: interzav@intereuropa.si


 

INTERZAV d.o.o., zavarovalno zastopniška družba je bila ustanovljena leta 1990 in spada v skupino Intereuropa d.d. Podjetje ves čas razvija tudi svetovalno funkcijo in je specialist za zavarovanja v transportu in logistiki.

HOEDLMAYR logistika d.o.o.

 

HOEDLMAYR d.o.o.
Tovarniška cesta 36
1360 Logatec

T: +386 1 755 84 00
E: info.slo@hoedlmayr.com


www.hoedlmayr.com

Podjetje Hoedlmayr logistika d.o.o. je logistično podjetje, ki je s sledenjem potrebam na trgu in hkratnemu razvoju idej, svoje dejavnosti razširilo in dopolnilo. Razvili smo nove, inovativne metode, ki našim strankam zagotavljajo kakovostne in učinkovite rešitve. Z razvojem metode Fix&Save smo vzpostavili sistem popravil majhnih poškodb z nizkimi stroški. Poleg popravil manjših poškodb na in v vozilu, v našem podjetju nudimo tudi avtokleparske in avtoličarske storitve, predelave vozil, hrambo in zimovanje plovil, prikolic, avtodomov, pranje, transport ter skladiščenje.

INTERAGENT, pomorska agencija, d.o.o.

 

INTERAGENT d.o.o.
Vojkovo nabrežje 30
6000 Koper

T: +386 5 664 16 09
E: intrag@intereuropa.si


www.interagent.si

INTERZAV, organizacija za opravljanje zavarovalnih poslov, d.o.o.

 

INTERZAV, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 664 17 26
E: interzav@intereuropa.si


 

INTERZAV d.o.o., zavarovalno zastopniška družba je bila ustanovljena leta 1990 in spada v skupino Intereuropa d.d. Podjetje ves čas razvija tudi svetovalno funkcijo in je specialist za zavarovanja v transportu in logistiki.

KATERN d.o.o.
KATERN d.o.o.

KATERN transport, gradbena mehanizacija, proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o.

 

KATERN d.o.o.
Planina 198
6232 Planina

T: +386 5 756 60 06
E: info@katern-transport.si


www.katern-transport.si

Podjetje Katern Transport je bilo ustanovljeno leta 1978 s strani Zdenka Katerna. Takrat je začel samostojno opravljati dejavnost avtoprevozništva in sicer z 11 tonskim rabljenim vozilom znamke OM. Zaradi naraščanja potreb na trgu je sčasoma prešel na vozilo največjih zmogljivosti. Podjetje Katern Transport je preraslo v družinsko podjetje, ki danes zaposluje cca 30 ljudi in upravlja z 27-imi sodobnimi vozili. Nudimo ADR prevoze s tovornimi vozili s ponjavami, tako priklopniki kot polpriklopniki za kompletne in delne pošiljke. Sami uredimo tudi skladiščenje blaga z manipulacijskimi sredstvi za lastne in tuje potrebe.
Organiziramo prevoze po celotni Evropi, predvsem pa se ukvarjamo s prevozom kompletnih in delnih pošiljk na jug Italije in nazaj, torej v Napoli, Bari, Reggio Calabria in tudi na otoke: Sardinija, Sicilija, Malta... 
Naš moto je nenehno iskanje poti za boljši jutri ter prilagajanje razmeram na trgu in novim pogojem poslovanja.
 

Kuehne + Nagel, d.o.o.
Kuehne + Nagel, d.o.o.

KUEHNE + NAGEL, globalni logistični servis, d.o.o.

 

Kuehne + Nagel d.o.o.
Zgornji Brnik 300
4210 Brnik

T: +386 4 281 51 00

www.kuehne-nagel.com

Podjetje Kuehne+Nagel je uspešno globalno podjetje s tradicijo z več kot 1,300 podružnicami po celem svetu v več kot 100 državah ter z okoli 82,000 zaposlenimi. 
Smo vodilno podjetje na področju pomorske špedicije in drugi vodilni na področju letalske tovorne špedicije kot tudi pogodbene logistike. Kot vodilno logistično podjetje na svetu s predanostjo in znanjem svojim strankam ponujamo vrhunske in po meri izdelane logistične rešitve.
Podjetje Kuehne+Nagel d.o.o. je center za Adriatik regijo, kjer svojim kupcem zagotavljamo vrhunske integrirane logistične rešitve na področju pomorskega, zračnega ter cestnega prometa skupaj s skladiščenjem in distribucijo.
Globalna vizija usmerja Kuehne+Nagel v prihodnost, naše vodilo - We deliver as promised – izraža to kar predstavlja Kuehne + Nagel danes. Naša vizija je: biti najbolj priznana logistična skupina na svetu.
Naša globalna logistična mreža je naše najmočnejše orodje. Predanost, povezljivost in inovativnost so srce naše poslovne filozofije. Osredotočeni na potrebe strank, nudimo celovite logistične rešitve izjemne kakovosti in izvedbene odličnosti – smo podaljšek vašega poslovanja. 
 

LUKA KOPER d.d.
LUKA KOPER d.d.

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

 

LUKA KOPER, d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

T: +386 5 665 61 00
E: portkoper@luka-kp.si


www.luka-kp.si

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve.. Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

KATERN transport, gradbena mehanizacija, proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o.

 

KATERN d.o.o.
Planina 198
6232 Planina

T: +386 5 756 60 06
E: info@katern-transport.si


www.katern-transport.si

Podjetje Katern Transport je bilo ustanovljeno leta 1978 s strani Zdenka Katerna. Takrat je začel samostojno opravljati dejavnost avtoprevozništva in sicer z 11 tonskim rabljenim vozilom znamke OM. Zaradi naraščanja potreb na trgu je sčasoma prešel na vozilo največjih zmogljivosti. Podjetje Katern Transport je preraslo v družinsko podjetje, ki danes zaposluje cca 30 ljudi in upravlja z 27-imi sodobnimi vozili. Nudimo ADR prevoze s tovornimi vozili s ponjavami, tako priklopniki kot polpriklopniki za kompletne in delne pošiljke. Sami uredimo tudi skladiščenje blaga z manipulacijskimi sredstvi za lastne in tuje potrebe.
Organiziramo prevoze po celotni Evropi, predvsem pa se ukvarjamo s prevozom kompletnih in delnih pošiljk na jug Italije in nazaj, torej v Napoli, Bari, Reggio Calabria in tudi na otoke: Sardinija, Sicilija, Malta... 
Naš moto je nenehno iskanje poti za boljši jutri ter prilagajanje razmeram na trgu in novim pogojem poslovanja.
 

KUEHNE + NAGEL, globalni logistični servis, d.o.o.

 

Kuehne + Nagel d.o.o.
Zgornji Brnik 300
4210 Brnik

T: +386 4 281 51 00

www.kuehne-nagel.com

Podjetje Kuehne+Nagel je uspešno globalno podjetje s tradicijo z več kot 1,300 podružnicami po celem svetu v več kot 100 državah ter z okoli 82,000 zaposlenimi. 
Smo vodilno podjetje na področju pomorske špedicije in drugi vodilni na področju letalske tovorne špedicije kot tudi pogodbene logistike. Kot vodilno logistično podjetje na svetu s predanostjo in znanjem svojim strankam ponujamo vrhunske in po meri izdelane logistične rešitve.
Podjetje Kuehne+Nagel d.o.o. je center za Adriatik regijo, kjer svojim kupcem zagotavljamo vrhunske integrirane logistične rešitve na področju pomorskega, zračnega ter cestnega prometa skupaj s skladiščenjem in distribucijo.
Globalna vizija usmerja Kuehne+Nagel v prihodnost, naše vodilo - We deliver as promised – izraža to kar predstavlja Kuehne + Nagel danes. Naša vizija je: biti najbolj priznana logistična skupina na svetu.
Naša globalna logistična mreža je naše najmočnejše orodje. Predanost, povezljivost in inovativnost so srce naše poslovne filozofije. Osredotočeni na potrebe strank, nudimo celovite logistične rešitve izjemne kakovosti in izvedbene odličnosti – smo podaljšek vašega poslovanja. 
 

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

 

LUKA KOPER, d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

T: +386 5 665 61 00
E: portkoper@luka-kp.si


www.luka-kp.si

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve.. Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

M. KOŽELJ, d.o.o.
M. KOŽELJ, d.o.o.

M. KOŽELJ, mednarodni transport, d.o.o.

 

M. KOŽELJ d.o.o.
Šolska ulica 2
4220 Škofja Loka

T: +386 4 506 16 00
E: info@mkozelj.si


www.mkozelj.si

Podjetje M. Koželj d.o.o. je podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega transporta. Glavna dejavnost podjetja je mednarodni transport in celovita logistična ponudba. V podjetju M. Koželj d.o.o. je 15 zaposlenih. S prevozi pokrivamo celotno Zahodno Evropo, s poudarkom na Nemčiji, Nizozemski in Belgiji.

OMNIS d.o.o.
OMNIS d.o.o.

OMNIS d.o.o., trgovina in storitve

 

OMNIS d.o.o.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

T: +386 5 630 11 56
 


 

Podjetje Omnis d.o.o. ponuja storitve oskrbe ladij ter prodajo delov za njihovo oskrbo na debelo.

PAKLOG d.o.o.
PAKLOG d.o.o.

PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o.

 

PAKLOG d.o.o.
Kanižarica 101
8340 Črnomelj

 

Podjetje Paklog d.o.o. posluje od januarja leta 2014, a ima v ozadju več kot 40 let izkušenj in znanja italijanskega partnerskega podjetja Transpack S.p.A.. Imamo en sam cilj, zapakirati vaš tovor tako, da pride v točko B, takšen kot je zapustil točko A.
    
V osrčju Bele krajine, se izvajajo vse aktivnosti vezane na pakiranje za potrebe vseh vrst transporta (pomorski, letalski, kopenski, železniški) ali skladiščenje. Poslovna cona TRIS (Tehnološko Razvojno Industrijsko Središče) - Črnomelj je zaradi strateške prometne povezave in bližine sosednje Hrvaške idealna kombinacija za novoustanovljeno podjetje.
 
Dejavnost pakiranja za potrebe transporta je izjemno dinamično področje v globalni logistiki. Kupci so različni, kar pomeni, da težko standardiziramo velikost in obliko transportne embalaže. To pomeni, da je naša embalaža(lesen zaboj, OSB zaboj, paleta, lesena kletka, pod) prilagojen proizvodu/tovoru in potrebam naših kupcev. Noben proizvod, del proizvoda, stroj ali druga industrijska oprema ni prevelika ali premajhna za pakiranje za potrebe transporta/prevoza.
 

M. KOŽELJ, mednarodni transport, d.o.o.

 

M. KOŽELJ d.o.o.
Šolska ulica 2
4220 Škofja Loka

T: +386 4 506 16 00
E: info@mkozelj.si


www.mkozelj.si

Podjetje M. Koželj d.o.o. je podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega transporta. Glavna dejavnost podjetja je mednarodni transport in celovita logistična ponudba. V podjetju M. Koželj d.o.o. je 15 zaposlenih. S prevozi pokrivamo celotno Zahodno Evropo, s poudarkom na Nemčiji, Nizozemski in Belgiji.

OMNIS d.o.o., trgovina in storitve

 

OMNIS d.o.o.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

T: +386 5 630 11 56
 


 

Podjetje Omnis d.o.o. ponuja storitve oskrbe ladij ter prodajo delov za njihovo oskrbo na debelo.

PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o.

 

PAKLOG d.o.o.
Kanižarica 101
8340 Črnomelj

 

Podjetje Paklog d.o.o. posluje od januarja leta 2014, a ima v ozadju več kot 40 let izkušenj in znanja italijanskega partnerskega podjetja Transpack S.p.A.. Imamo en sam cilj, zapakirati vaš tovor tako, da pride v točko B, takšen kot je zapustil točko A.
    
V osrčju Bele krajine, se izvajajo vse aktivnosti vezane na pakiranje za potrebe vseh vrst transporta (pomorski, letalski, kopenski, železniški) ali skladiščenje. Poslovna cona TRIS (Tehnološko Razvojno Industrijsko Središče) - Črnomelj je zaradi strateške prometne povezave in bližine sosednje Hrvaške idealna kombinacija za novoustanovljeno podjetje.
 
Dejavnost pakiranja za potrebe transporta je izjemno dinamično področje v globalni logistiki. Kupci so različni, kar pomeni, da težko standardiziramo velikost in obliko transportne embalaže. To pomeni, da je naša embalaža(lesen zaboj, OSB zaboj, paleta, lesena kletka, pod) prilagojen proizvodu/tovoru in potrebam naših kupcev. Noben proizvod, del proizvoda, stroj ali druga industrijska oprema ni prevelika ali premajhna za pakiranje za potrebe transporta/prevoza.
 

P & I, d.o.o.
P & I, d.o.o.

P & I, prevozniško podjetje Zalog, d.o.o.

 

P & I Zalog, d.o.o.
Zalog pri Cerkljah 44
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 4 281 64 00

Zagotavljamo cestne tovorne prevoze, pretovarjanje in skladiščenje tovora s čimer vaše želje uresničimo na enem mestu. Smo zanesljiva, fleksibilna in strokovna ekipa s preko 27-etnimi izkušnjami na področju domačih in mednarodnih prevozov. Strast do zadovoljevanja naših strank je motiv, ki nas vodi naprej k doseganju novih ciljev. Z vozili različnih velikosti ustvarjamo rešitve, ter s sledenjem sodobnih ekoloških vozil omogočamo, da bo vaš tovor dostavljen pravočasno in kvalitetno.

Rail Cargo Carrier, d.o.o.
Rail Cargo Carrier, d.o.o.

Rail Cargo Carrier, družba za železniški tovorni promet, d.o.o.

 

Rail Cargo Carrier, d.o.o.
Metelkova ulica 7
1000 Ljubljana

T: +386 1 432 11 56
E: office.rcc.si@railcargo.com


www.railcargocarrier.com

Podružnica Rail Cargo Carrier, d.o.o. je hčerinska družba Avstrijskih železnic (ÖBB). Delujemo od 15.12. 2008. Imamo 112 zaposlenih. Leta 2009 smo v Sloveniji prvič pričeli s samostojnimi prevozi v železniškem tovornem prometu po javni železniški infrastrukturi v R Sloveniji. Podjetje je leta 2015 prejelo štiri certifikate s področja kakovosti, okoljevarstva, varstva pri delu in sistema varnega upravljanja s strani Quality Austria. 

Rail Cargo Logistics d.o.o.
Rail Cargo Logistics d.o.o.

Rail Cargo Logistics, železniška špedicija d.o.o.

 

Rail Cargo Logistics d.o.o.
Letališka cesta 35
1000 Ljubljana

T: +386 1 586 87 55
E: railway.rcl.si@railcargo.com


www.railcargologistics.si

Rail Cargo Logistics d.o.o. je pomemben slovenski organizator mednarodnega železniškega transporta.
Izjemna geografska lega Slovenije dopušča naravne možnosti razvoja transportne panoge, ne le na koridorjih, ki prečkata Slovenijo, temveč po celi Evropi, bližnjem Vzhodu in Aziji.
sodelovanjem naših partnerjev predstavljamo močan faktor konkurence med številnimi ponudniki logističnih storitev na evropskem transportnem trgu.
Organiziramo prevoze klasičnih pošiljk in pošiljk izrednih dimenzij, ter tudi kontejnerjev. Poleg klasičnih železniških prevozov, organiziramo tudi kombinirane transporte preko in iz jadranskih luk (Koper, Reka, Ploče, Split, Trst) za različne kraje v Evropi in drugod po svetu.
 

P & I, prevozniško podjetje Zalog, d.o.o.

 

P & I Zalog, d.o.o.
Zalog pri Cerkljah 44
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 4 281 64 00

Zagotavljamo cestne tovorne prevoze, pretovarjanje in skladiščenje tovora s čimer vaše želje uresničimo na enem mestu. Smo zanesljiva, fleksibilna in strokovna ekipa s preko 27-etnimi izkušnjami na področju domačih in mednarodnih prevozov. Strast do zadovoljevanja naših strank je motiv, ki nas vodi naprej k doseganju novih ciljev. Z vozili različnih velikosti ustvarjamo rešitve, ter s sledenjem sodobnih ekoloških vozil omogočamo, da bo vaš tovor dostavljen pravočasno in kvalitetno.

Rail Cargo Carrier, družba za železniški tovorni promet, d.o.o.

 

Rail Cargo Carrier, d.o.o.
Metelkova ulica 7
1000 Ljubljana

T: +386 1 432 11 56
E: office.rcc.si@railcargo.com


www.railcargocarrier.com

Podružnica Rail Cargo Carrier, d.o.o. je hčerinska družba Avstrijskih železnic (ÖBB). Delujemo od 15.12. 2008. Imamo 112 zaposlenih. Leta 2009 smo v Sloveniji prvič pričeli s samostojnimi prevozi v železniškem tovornem prometu po javni železniški infrastrukturi v R Sloveniji. Podjetje je leta 2015 prejelo štiri certifikate s področja kakovosti, okoljevarstva, varstva pri delu in sistema varnega upravljanja s strani Quality Austria. 

Rail Cargo Logistics, železniška špedicija d.o.o.

 

Rail Cargo Logistics d.o.o.
Letališka cesta 35
1000 Ljubljana

T: +386 1 586 87 55
E: railway.rcl.si@railcargo.com


www.railcargologistics.si

Rail Cargo Logistics d.o.o. je pomemben slovenski organizator mednarodnega železniškega transporta.
Izjemna geografska lega Slovenije dopušča naravne možnosti razvoja transportne panoge, ne le na koridorjih, ki prečkata Slovenijo, temveč po celi Evropi, bližnjem Vzhodu in Aziji.
sodelovanjem naših partnerjev predstavljamo močan faktor konkurence med številnimi ponudniki logističnih storitev na evropskem transportnem trgu.
Organiziramo prevoze klasičnih pošiljk in pošiljk izrednih dimenzij, ter tudi kontejnerjev. Poleg klasičnih železniških prevozov, organiziramo tudi kombinirane transporte preko in iz jadranskih luk (Koper, Reka, Ploče, Split, Trst) za različne kraje v Evropi in drugod po svetu.
 

Reja transport, d.o.o.
Reja transport, d.o.o.

REJA TRANSPORT, transport, trgovina, turizem, d.o.o.

 

REJA TRANSPORT d.o.o.
Istrska ulica 36
6240 Kozina

T: +386 5 689 06 20

Podjetje REJA TRANSPORT d.o.o. smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo s področja avtoprevozništva. Z visoko mero zanesljivosti, strokovnosti in upoštevanjem dogovorov pridobivamo izkušnje in zadovoljne stranke tako na domačem kot na mednarodnem trgu.
Z zanesljivim in korektnim delom smo svoje storitve iz območja Slovenije razširili tudi na območje EU, Hrvaške, BiH, Črne gore in Srbije.
S tovornimi vozili znamke Scania poskrbimo za varen transport vašega hladilniškega in paletnega blaga. Naš vozni park redno servisiramo.

STARE d.o.o.
STARE d.o.o.

STARE, transport in storitve, d.o.o.

 

STARE, d.o.o.
Lahovče 97
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 41 755 266
E: info@t-stare.si


 

STARE, d.o.o. smo zanesljivo in izkušeno podjetje, ki svoje storitve nudi že vse od leta 1992.

Smo podjetje, ki se drži dogovorov in ki nudi varne in točne prevoze doma in v tujini, hkrati pa omogočamo tudi skladiščenje in pretovarjanje tovora.

STELE TRANS d.o.o.
STELE TRANS d.o.o.

STELE TRANS d.o.o.

 

STELE TRANS d.o.o.
Lahkovče 61a
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 4 281 85 10
E: administracija@stele-trans.si


www.transport-stele.si

STELE TRANS d.o.o., je prevozno podjetje z dolgoletnimi izkušnjami v domačem in mednarodnem prometu s sedežem v Lahovčah, Cerklje na Gorenjskem. S svojo lego smo le streljaj oddaljeni od pomembnih gorenjskih transportnih povezav in industrijskih središč, letališča in glavnega mesta Ljubljana.
Prevozne storitve opravljamo s pomočjo dobro usposobljenih, izkušenih voznikov in s sodobnimi vozili, ki so opremljeni s sledilnimi satelitskimi napravami. Naša glavna dejavnost so prevozi blaga, ki zahtevajo težja tovorna vozila. Trenutno razpolagamo s 35 tovornimi vozili (vlačilci), 40 prikolicami, 5 priklopnimi vozili, 2 manjšimi tovornimi vozili za dostavo do 10t, ter 4 dostavna vozila za ekspresne pošiljke. V neposredni bližini sedeža podjetja je na voljo tudi skladiščni prostor v velikosti 2.000 m2.
S poslovnimi partnerji sodelujemo pri uvozu in izvozu po vsej Evropi. Dnevno odpremljamo zbirnike za Nemčijo in skandinavske države.
Prisotni smo na področjih Slovenije, Avstrije, Nemčije, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, S Italije, Danske,Švedske,Norveške,J Francije in Španije. Zlasti smo specializirani za področje Skandinavije (Norveška, Švedska in Danska) in Španije.
 

REJA TRANSPORT, transport, trgovina, turizem, d.o.o.

 

REJA TRANSPORT d.o.o.
Istrska ulica 36
6240 Kozina

T: +386 5 689 06 20

Podjetje REJA TRANSPORT d.o.o. smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo s področja avtoprevozništva. Z visoko mero zanesljivosti, strokovnosti in upoštevanjem dogovorov pridobivamo izkušnje in zadovoljne stranke tako na domačem kot na mednarodnem trgu.
Z zanesljivim in korektnim delom smo svoje storitve iz območja Slovenije razširili tudi na območje EU, Hrvaške, BiH, Črne gore in Srbije.
S tovornimi vozili znamke Scania poskrbimo za varen transport vašega hladilniškega in paletnega blaga. Naš vozni park redno servisiramo.

STARE, transport in storitve, d.o.o.

 

STARE, d.o.o.
Lahovče 97
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 41 755 266
E: info@t-stare.si


 

STARE, d.o.o. smo zanesljivo in izkušeno podjetje, ki svoje storitve nudi že vse od leta 1992.

Smo podjetje, ki se drži dogovorov in ki nudi varne in točne prevoze doma in v tujini, hkrati pa omogočamo tudi skladiščenje in pretovarjanje tovora.

STELE TRANS d.o.o.

 

STELE TRANS d.o.o.
Lahkovče 61a
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 4 281 85 10
E: administracija@stele-trans.si


www.transport-stele.si

STELE TRANS d.o.o., je prevozno podjetje z dolgoletnimi izkušnjami v domačem in mednarodnem prometu s sedežem v Lahovčah, Cerklje na Gorenjskem. S svojo lego smo le streljaj oddaljeni od pomembnih gorenjskih transportnih povezav in industrijskih središč, letališča in glavnega mesta Ljubljana.
Prevozne storitve opravljamo s pomočjo dobro usposobljenih, izkušenih voznikov in s sodobnimi vozili, ki so opremljeni s sledilnimi satelitskimi napravami. Naša glavna dejavnost so prevozi blaga, ki zahtevajo težja tovorna vozila. Trenutno razpolagamo s 35 tovornimi vozili (vlačilci), 40 prikolicami, 5 priklopnimi vozili, 2 manjšimi tovornimi vozili za dostavo do 10t, ter 4 dostavna vozila za ekspresne pošiljke. V neposredni bližini sedeža podjetja je na voljo tudi skladiščni prostor v velikosti 2.000 m2.
S poslovnimi partnerji sodelujemo pri uvozu in izvozu po vsej Evropi. Dnevno odpremljamo zbirnike za Nemčijo in skandinavske države.
Prisotni smo na področjih Slovenije, Avstrije, Nemčije, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, S Italije, Danske,Švedske,Norveške,J Francije in Španije. Zlasti smo specializirani za področje Skandinavije (Norveška, Švedska in Danska) in Španije.
 

TRANSPORT BOGATAJ d.o.o.
TRANSPORT BOGATAJ d.o.o.

TRANSPORT BOGATAJ, mednarodni transport d.o.o.

 

TRANSPORT BOGATAJ d.o.o.
Brebovnica 8b
4224 Gorenja vas

T: +386 4 510 72 90
E: info@transport-bogataj.si


www.transport-bogataj.si

S prevozi v cestnem prometu se ukvarjamo od leta 1995. Dejavnost podjetja obsega prevozne storitve v domačem in mednarodnem cestnem prometu. Organiziramo prevoze po celotni Evropi. Nudimo vam prevoze od 1-24 ton oz. od 1-38 palet. Želimo si dolgoročnih partnerskih odnosov tako s kupci kot z dobavitelji. Opremljamo se z vozili, ki zadovoljujejo visoko postavljene ekološke standarde (EURO 4, EURO 5) in s tem omogočamo visoko kakovostne prevozne storitve ob skrbi za okolje. 

TRANSPORT BOGATAJ, mednarodni transport d.o.o.

 

TRANSPORT BOGATAJ d.o.o.
Brebovnica 8b
4224 Gorenja vas

T: +386 4 510 72 90
E: info@transport-bogataj.si


www.transport-bogataj.si

S prevozi v cestnem prometu se ukvarjamo od leta 1995. Dejavnost podjetja obsega prevozne storitve v domačem in mednarodnem cestnem prometu. Organiziramo prevoze po celotni Evropi. Nudimo vam prevoze od 1-24 ton oz. od 1-38 palet. Želimo si dolgoročnih partnerskih odnosov tako s kupci kot z dobavitelji. Opremljamo se z vozili, ki zadovoljujejo visoko postavljene ekološke standarde (EURO 4, EURO 5) in s tem omogočamo visoko kakovostne prevozne storitve ob skrbi za okolje.