Povabilo k oddaji ponudbe za »Usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah«