Kako komunicirati s pripadniki različnih generacij?

Kako komunicirati s pripadniki različnih generacij?

16. feb 2018

V mesecu januarju smo pripravili delavnico v izvedbi OK Consultinga. V okviru predavanja so udeleženci spoznavali dejavnike, ki vplivajo in omogočajo doseganje sinergij pri sodelovanju različnih generacij tako v poslovnem kot v drugih okoljih. Medgeneracijsko sodelovanje v zadnjih letih postaja vedno bolj aktualna tema iz več razlogov.

Prvi je zaradi že zaznanih večjih razlik v načinu delovanja različnih generacij, ki so kdaj tudi ovira v skupnem doseganju zastavljenih ciljev organizacij. Drug razlog pa je dejstvo, da se bo takšno stanje samo še stopnjevalo.

Trenutno so na delovnih mestih prisotne hkrati tri generacije, ponekod pa tudi že štiri generacije. Ker je življenjska doba vedno daljša, rodnost pa vedno nižja, bodo daljše delovne dobe nujne, če bomo želeli ohraniti trenutno gospodarsko stanje. Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo različnih generacij in uspešno medgeneracijsko komunikacijo, je zato nujno za uspešno medgeneracijsko sodelovanje.