UČINKOVITO UPRAVLJANJE PARTNERSTEV KoC /SRIP

UČINKOVITO UPRAVLJANJE PARTNERSTEV KoC /SRIP

25. okt 2017

V ponedeljek, 23. 10. 2017 smo se zaposleni projektne pisarne KoC Logins udeležili delavnice O UČINKOVITEM UPRAVLJANJU PARTNERSTEV KoC /SRIP »(HR+R&D/S4; Kaj že znamo in kaj se moramo še naučiti?)«, ki so jo organizirali MGRT, MDDSZ, Sklad in SVRK.

Namen delavnice je bil srečanje med SRIPi in KOCi, spoznavanje in sodelovanje, ugotavljanje potreb, razvoj kompetenc za učinkovito upravljanje grozdov, prenos dobrih praks, priložnost za učenje in izmenjavo izkušenj.

SPOROČILO ZA JAVNOST