UČINKOVITO EKIPNO DELO IN ORGANIZACIJSKI ODNOSI

UČINKOVITO EKIPNO DELO IN ORGANIZACIJSKI ODNOSI

18. maj 2018

V torek, 15. maja 2018 smo se z ekipo KOC 2.0 in ostalimi predstavniki kompetenčnih centrov udeležili strokovne delavnice z naslovom »UČINKOVITO EKIPNO DELO IN ORGANIZACIJSKI ODNOSI«.

Po zaključku delavnice je sledilo še neformalno druženje, ki je idealna priložnost za mreženje, izmenjavo mnenj in izkušenj ter vseh nadaljnjih načrtov.

 Na delavnici smo imeli priložnost izvedeti odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kaj je potrebno za učinkovito ekipno delo in dobre organizacijske odnose?
  • Na kakšen način identificiramo in določamo prioritete?
  • Kako vzpostavimo učinkovit nadzor nad časom?
  • Kateri so pristopi k vodenju in delitvi dela?
  • Kako prevzemati vloge in sprejemati odločitve?