Sedmo skupno usposabljanje: Konferenca "Izzivi trajnostnega razvoja"

Sedmo skupno usposabljanje: Konferenca "Izzivi trajnostnega razvoja"

03. jun 2021

V petek, 28.5.2021 je B&B Visoka šola za trajnostni razvoj v sodelovanju s Kompetenčnim centrom Logins organizarala strokovno konferenco o izzivih trajnostnega razvoja. 

Trajnostni razvoj in transformacija družbeno-ekonomske ureditve po principih krožnega gospodarstva je odgovor na nujno potrebne spremembe v odnosu do okolja za dvig kakovosti življenja, ki si jo želimo zagotoviti in ohraniti tudi za prihodnje generacije. Uresničevanje strateških razvojnih ciljev družbe v prihodnjih desetletjih zahteva spremembo miselnosti in predpostavlja sodelovanje in oblikovanje partnerstev, znotraj katerih bomo ob podpori naprednih tehnologij razvijali rešitve za pravično, vključujočo, zeleno in ogljično nevtralno družbo.

V drugem delu konference je potekala tudi okrogla miza na temo »Trajnostni razvoj okolja za kakovost bivanja«. 

Namen okrogle mize je izpostaviti pomen trajnostnega razvoja za zagotavljanje kakovostnih življenjskih pogojev ter vlogo in doprinos podjetij v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi k razvoju urbanega okolja in zaščiti narave. Pogovarjali se bomo o krožnih poslovnih modelih, načinih povezovanja različnih družbeno-ekonomskih krogov in vključevanja v nove verige vrednosti. Predstavili bomo primere dobrih praks s področja trajnostnega razvoja, inovativnih rešitev za zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov in ustvarjanje dodane vrednosti v družbi.

Sodelujoči na okrogli mizi:

  • Mag. Jurij Giacomelli, direktor svetovalnega podjetja Giacomelli media (Circular Business Academy)
  • Mag. Mateja Mešl, direktorica Inštituta za papir in celulozo (CEL.KROG)
  • Mag. Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte, Mestna občina Kranj
  • Mag. Franka Cepak, okoljski manager Luke Koper, d.d.
  • Mag. Maja Rozman, predstavnica za odnose z javnostmi Komunala Kranj d.o.o.
  • Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo, vodja projektne pisarne na Štajerski gospodarski zbornici