Koc Logins uspešen na poti do zastavljenih ciljev

Koc Logins uspešen na poti do zastavljenih ciljev

21. feb 2020

Ob začetku projekta smo si v Kompetenčnem centru Logins zadali, da bomo v času trajanja projekta v partnerstvu dosegli 2428 vključitev. To pomeni, da se bodo zaposleni v partnerskih podjetij v takem številu udeležili različnih usposabljanj, bodisi skupnih usposabljanj KOC-a ali usposabljanj znotraj podjetij.  
Po dobrih 5 mesecih projekta smo v partnerstvu dosegli že 593 vključitev na skupno 90 usposabljanjih, kar pomeni, da smo dosegli že skoraj četrtino zastavljenih vključitev. Partnerska podjetja so se v omenjenem obdobju največ odločala za usposabljanja, ki krepijo naslednje kompetence:
-    digitalizacija
-    uvajanje sprememb in poslovnih izboljšav, upravljanje poslovnih procesov, menedžment inovacij
-    finančno-računovodska znanja
-    ravnanje s tovorom.