Kako izboljšati najpomembnejše poslovno področje v podjetju in s tem povečati donosnost poslovanja?

Kako izboljšati najpomembnejše poslovno področje v podjetju in s tem povečati donosnost poslovanja?

30. avg 2018

V okviru kompetenčnega centra bomo v sodelovanju s podjetjem FIM.CO izvedli serijo delavnic »Celovita šola trženja«, pri katerih je idealna priložnost seznanitve s ključnimi vprašanji in izzivi s področja trženja, prodaje in komuniciranja ter na ta način izboljšati omenjena prepotrebna znanja, s tem pa tudi produktivnost in konkurenčnost.

Znanja s področja trženja so nepogrešljiva na vseh nivojih v podjetju. Vodstvu služijo kot osnova za sprejemanje razvojnih usmeritev, vizije, poslanstva in strategije trženja. Prav tako je obvladovanje in razumevanje trženjskih ter prodajnih veščin nujno potrebno za vse komercialiste, prodajnike, pa tudi ostale zaposlene, ki s svojim pristopom in znanjem (ali neznanjem) oblikujejo podobo podjetja na trgu in so soodgovorni za njegov uspeh. Če namreč trženjskih znanj ne prenesemo na operativni nivo, bo vodstvo, kljub osvojitvi strateških znanj, zelo težko implementiralo svoje strategije in doseglo zastavljene cilje.

Terminski plan interaktivnih delavnic: 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10. in 18.10.2018

Trajanje posamične delavnice: 6 šolskih ur – predavanje in interaktivna delavnica z vajami

Cena 6 urne interaktivne delavnice: 1.125,00 EUR (stroški se v enakomernem deležu porazdelijo med udeležence)