Drugo skupno usposabljanje: Izzivi vodenja v času krize

Drugo skupno usposabljanje: Izzivi vodenja v času krize

13. apr 2020

Pandemija COVID-19 je povzročila drastične spremembe. Nastala situacija je, kot vsaka druga krizna situacija v podjetju, zahtevna preizkušnja za vodstvo, vodje in vse zaposlene. Zato smo se odločili za usposabljanje, s katerim želimo podpreti vodje partnerskih podjetij pri njihovih naporih stabiliziranja situacije in pripravi za najboljši možen izhod iz krize. 

Usposabljanje pripravljamo v sodelovanju s KOC Energija, zaradi trenutnih razmer pa bomo usposabljanje pripravili na spletni platformi ZOOM. Usposabljanje bo potekalo v torek, 21. 4. 2020, med 9. in 13. uro. 

Na usposabljanju nam bosta o vodenju v kriznih situacijah spregovorila Bojana Florjančič in Miha Bešter. 

MIHA BEŠTER ima dolgoletne izkušnje pri vodenju logističnih procesov v mednarodnem podjetju. Pri svojem delu se je srečal z različnimi vrstami kriznih situacij v transportnih in logističnih procesih.

BOJANA FLORJANČIČ, trenerka poslovnih veščin, ima 20 let izkušenj na področju razvoja zaposlenih in učinkovitosti poslovanja v vlogah vodje kadrovsko poslovne službe, vodje poslovne odličnosti, svetovalke in trenerke v vodilnih mednarodnih podjetjih. Deluje v podjetje HANSEN BECK, ki posluje v 25 državah, na 5 kontinentih. 

PROGRAM

9.00–10.30: BOJANA FLORJANČIČ, Hansen Beck: VODENJE V ČASU KRIZE

Odločilnega pomena v teh časih je, kako vodje s svojim ravnanjem vplivajo na sodelavce, na svoje zunanje partnerje, kupce in širše okolje. Na interaktivnem, delavniško naravnanem usposabljanju se boste naučili praktičnih metod in orodij za uspešno vodenje ljudi v kriznih situacijah.

10.30–11.00: ODMOR

11.00–13.00: MIHA BEŠTER: OBVLADOVANJE KRIZNIH SITUACIJ

Praktični pristop k obvladovanju kriznih situacij v podjetjih s poudarkom na procesnem vidiku delovanja organizacij v kriznih časih. Odgovorili bomo na vprašanje, kako s sistematičnim pristopom lahko zmanjšamo negativne posledice krize. 

PODROBEN PROGRAM

Prijave zbiramo na POVEZAVI do petka, 17. 4. 2020. 

Vabljeni!