Delavnica Trženje za netržnike in Prodaja na tujih trgih

Delavnica Trženje za netržnike in Prodaja na tujih trgih

28. avg 2017

KOC 2.0 pripravlja serijo delavnic Kompetentna Slovenija, ki bodo potekale na različnih koncih Slovenije. Delavnice bodo potekale v sodelovanju z deležniki, s čimer bomo zagotovili čim širši krog gospodarskih subjektov.

 

Projekt »Kompetentna Slovenija« je del operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0. Gre za sklop delavnic in usposabljanj namenjenih posameznikom, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence na področju vsakodnevnih službenih obveznosti, podjetniškega udejstvovanja ali pri iskanju zaposlitve.

 

Sodelovanje s priznanimi predavatelji in strokovnjaki s področja razvoja kadrov, ki pokrivajo širok nabor tem delavnic, od vodenja kadrov, krepitve prodajnih veščin, spodbujanja inovativnosti do design managementa.

 

»KOMPETENTNA SLOVENIJA« v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 omogoča delavnico: »TRŽENJE ZA NETRŽNIKE!«

 

»Zadovoljni in navdušeni kupci so edino zagotovilo našega dolgoročnega obstoja in uspeha na trgu.

Ste se poistovetili z mislijo, da smo vsi zaslužni in tudi odgovorni za uspeh ali neuspeh našega podjetja na trgu?«

 

Vabljeni, da se nam pridružite in si vzemite čas v torek, 5. septembra 2017, od 10h do 15h,

v Termah Ptuj (Pot v Toplice 9, Ptuj).

Več informacij na Skladovi spletni strani.

 

»Želite dvigniti poslovne rezultate še do konca leta?

Ste sprejeli odločitev, da osvojite nove trge in morda načrtujete tudi sejemski nastop?

Pridobljeno znanje boste lahko uporabili že na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS)!«

 

Vabljeni, da se nam pridružite v četrtek, 7. septembra 2017, od 10h do 15h,

na Regijskem študijskem središču (Mariborska cesta 7, Celje) na delavnici:

»PRODAJA NA TUJIH TRGIH IN UČINKOVIT SEJEMSKI NASTOP!«

Več informacij na Skladovi spletni strani.

 

Delavnico ob finančni podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

ter Evropske unije (Evropski socialni sklad) organizirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

in RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. ter Sava hoteli d.d.

 

Delavnice so za udeležence brezplačne.