»Celovit mentorski sistem - nuja, modna muha ali vaša priložnost?«

»Celovit mentorski sistem - nuja, modna muha ali vaša priložnost?«

19. jun 2018

V sredo, 13. 6. 2018 smo se v Laškem udeležili delavnice sklada z naslovom »Celovit mentorski sistem - nuja, modna muha ali vaša priložnost?«

Danes znotraj organizacij nastajajo znanja, ki se nenehno spreminjajo. Nastajajo v medsebojni interakciji najrazličnejših posameznikov kot odziv na potrebe časa; narekujejo pa jih tehnologija, procesi in svetovna gospodarska dinamika. Gre za dragoceni nabor najrazličnejših kompetenc, ki vključujejo znanja, izkušnje, veščine, sposobnosti, kvalifikacije, navade, prepričanja, načine mišljenja in vedenja ter vrednote. Vse to si želijo organizacije ohraniti, deliti, oplemeniti, zato angažirajo mentorje. Mentorji, praviloma bolj izkušeni in vešči posamezniki na svoje mentorirance prenašajo izkušnje, kompetence, veščine pa tudi odnos do dela, svoja poznanstva in še bi lahko naštevali.

Končni cilj mentorstva je usposobiti mentorirance za samostojno, strokovno delo. Predvsem pa želi posameznikom v mentorskem procesu pomagati pri osebni in strokovni rasti tako, da ti prepoznajo svoje potenciale in jih v čim večji meri izkoristijo. Zato si brez mentorstva obstoja in razvoja podjetij in organizacij ni mogoče predstavljati. Mentorstvo je kompleksen proces, ki od mentorja poleg strokovnih znanj pričakuje tudi številne druge kompetence. Sama usposobljenost mentorjev pa ni dovolj. Da bi mentorstvo resnično lahko doseglo svoj namen, potrebuje sistem z jasnimi cilji, opredeljenimi koristi in medsebojnimi pričakovanji ter praktičnimi načini vrednotenja, ki stremi k nenehnemu razvoju in posodobitvam ter je prepoznam kot strateško pomemben element v organizaciji.

Na delavnici smo udeleženci spoznali prvine sistemskega mentorstva, koristi mentorstva za vse deležnike, faze mentorskega sistema in preverili, za kaj so prikrajšane organizacije, ki v svojih okoljih niso načrtno vzpostavile mentorskega sistema. Prisotni smo na konkretnem primeru podjetja spoznali, kako so se ob pomoči izkušene svetovalke lotili načrtne vzpostavitve mentorskega sistema ter kako je mentorski sistem povezal generacije ter podjetju prinesel številne druge koristi.